โออาร์-บางจากฯ ขึ้นราคาน้ำมันดีเซล 25-50 สต.

HoonSmart.com>>บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 25-50 สต.  โดยมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันที่ 10 พ.ย. เป็นต้นไป

ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นดังนี้
น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ของ PTT Station อยู่ที่ลิตรละ 39.96 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 32.55 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 32.28 บาท
E20 ลิตรละ 31.04 บาท
E85 ลิตรละ 24.44 บาท
ดีเซล อยู่ที่ลิตรละ 35.16 บาท
ดีเซล B7 อยู่ที่ลิตรละ 29.94 บาท
ดีเซล B10 ลิตรละ 29.79 บาท
ดีเซล B20 ลิตรละ 29.69 บาท