ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ 30-50 สต.

HoonSmart.com>>ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ลิตรละ 30-50 สตางค์ ส่วนน้ำมันกลุ่มดีเซลมีราคาคงเดิม มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 14 ม.ค.65

ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นดังนี้
น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ของ PTT Station ลิตรละ 40.06 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 32.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 32.38 บาท
E20 ลิตรละ 31.14 บาท
E85 ลิตรละ 24.64 บาท
ดีเซล ลิตรละ 29.84 บาท
ดีเซล B7 ลิตรละ 29.84 บาท
B20 ลิตรละ 29.84 บาท