ราคาน้ำมันปตท.

OR-BCP ปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ 50 สต.

HoonSmart.com>> ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) – บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและกลุ่มแก๊สโซฮอล์ลิตรละ 50 สต.  “ดีเซล” ราคาคงเดิม  มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 9 ก.พ. 66

OR-BCP ลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินทุกชนิด 50 สต. E85 ลด 30 สต.

HoonSmart.com>> ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) – บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมัน กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลิตรละ 50 สต. ยกเว้น E85 ลด 30 สต. ส่วนดีเซลชนิดอื่นราคาคงเดิม  มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 18 ส.ค.65

OR-BCP ลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินทุกชนิด 40 สต.

HoonSmart.com>> ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมัน กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลิตรละ 40 สต.  ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม  มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 4 ส.ค.65

“ปตท.-บางจาก” ปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินทุกชนิด 60 สต. ยกเว้น E85 ลด 40 สต.

HoonSmart.com>> ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมัน กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลิตรละ 60 สต. ยกเว้น E85 ปรับลด 40 สต. ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม  มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 2 ก.ค.65

“ปตท.-บางจาก” ปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 0.60-1 บาท

HoonSmart.com>> ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมัน กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลิตรละ 60 สต. ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 40 สต. ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดปรับขึ้นลิตรละ 1 บาท  มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่  14 มิ.ย.65

“ปตท.-บางจาก” ลดราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 60 สต.

HoonSmart.com>> ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลิตรละ 60 สต. ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม  มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 9 เม.ย. 65

ปตท.-บางจาก ลดราคาน้ำมันเบนซินทุกชนิด 1 บาท/ลิตร

HoonSmart.com>>ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลิตรละ 1 บาท ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม  มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 17 มี.ค. 65

ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันเบนซินทุกชนิด 60 สต./ลิตร

HoonSmart.com>>ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกทั้งกลุ่มดีเซลทุกชนิด กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลิตรละ 60 สต.   มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 8 มี.ค. 65

ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 40-60 สต./ลิตร

HoonSmart.com>>ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลิตรละ 40 สต.  ส่วนน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดขึ้นลิตรละ 60 สต. มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 26 ก.พ. 65

ข่าวดี !! ปตท.-บางจาก ลดราคาน้ำมันดีเซลทุกชนิด 2.00 บาท/ลิตร

HoonSmart.com>>ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิด ลิตรละ 2.00 บาท/ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 18 ก.พ. 65

1 2 3