“ปตท.-บางจาก” ปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 0.60-1 บาท

HoonSmart.com>> ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมัน กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลิตรละ 60 สต. ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 40 สต. ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดปรับขึ้นลิตรละ 1 บาท  มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่  14 มิ.ย.65

ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นดังนี้
น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ของ PTT Station ลิตรละ 52.96 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 45.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 44.88 บาท
E20 ลิตรละ 44.04 บาท
E85 ลิตรละ 37.54 บาท
ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 46.36 บาท
ดีเซล ลิตรละ 34.94 บาท
ดีเซล B7 ลิตรละ 34.94 บาท
B20 ลิตรละ 34.94 บาท