ปตท.-บางจาก ลดราคาน้ำมันเบนซินทุกชนิด 1 บาท/ลิตร

HoonSmart.com>>ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลิตรละ 1 บาท ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม  มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 17 มี.ค. 65

ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นดังนี้
น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ของ PTT Station ลิตรละ 46.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 38.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 38.48 บาท
E20 ลิตรละ 37.64 บาท
E85 ลิตรละ 30.94 บาท
ดีเซล ลิตรละ 29.94 บาท
ดีเซล B7 ลิตรละ 29.94 บาท
B20 ลิตรละ 29.94 บาท