สาธิต บวรสันติสุทธิ์

ความจริง ความคิด : 8 รายการสามัญในชีวิตที่เราอาจจ่ายเกิน (ต่อ)

“ตราบใดที่เรายังใช้จ่ายเงินในสิ่งที่ไม่จำเป็น อีกไม่นานเราต้องขายของที่จำเป็นเพื่อเอาเงินมาใช้จ่าย”

1 15 16 17 18