Breaking News

SAWAD ขายหุ้นให้สถาบันการเงินตปท. ต่อยอดธุรกิจเมืองนอก

ศรีสวัสดิ์ขายหุ้น 5% ให้สถาบันการเงินต่างประเทศ ดึงพันธมิตรต่อยอดธุรกิจไปประเทศเพื่อนบ้าน คาดมีโอกาสจัดสรรหุ้นให้เพิ่มเติม

บลจ.วรรณ เปิดตัว ONE-VIETNAM กองแรกซื้อขายได้ทุกวันทำการ

บลจ.วรรณ ลุยตลาดหุ้นเวียดนาม มองพื้นฐานเศรษฐกิจโตได้ต่อเนื่อง เปิดตัวกองทุนใหม่ “วรรณ เวียดนาม อิควิตี้” ขายครั้งแรก 6-12 มี.ค.61 ปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง กระจายลงทุนในกองทุน dv x-trackers FTSE Vietnam UCITS ETF และ JPMorgan Vietnam Opportunities Fund ชูสภาพคล่องดีซื้อขายได้ทุกวันทำการ

1 4,604 4,605 4,606 4,607 4,608 4,617