SME

SME ตรึงดบ.กู้ทุกประเภท ช่วยลดภาระผู้ประกอบการ

HoonSmart.com>>SME D Bank ประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท ช่วยลดภาระ บรรเทาความเดือดร้อน หนุนเอสเอ็มอีไทย เดินหน้าธุรกิจอย่างยั่งยืน

ก.ล.ต.จัดสัมมนาส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนผู้ประกอบการ BCG New S-curve , SME

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. จัดงานสัมมนา “การเผยแพร่บทศึกษาระบบนิเวศ และนโยบายที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ BCG New S-curve และ SME”

ก.ล.ต.ปรับปรุงเกณฑ์ออก-เสนอขายหลักทรัพย์ของ SME

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ปรับปรุงประกาศเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เพื่อให้ส่งเสริมการระดมทุนของภาคเอกชนมากขึ้น และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนของผู้ลงทุนมากขึ้น

“กรุงศรี” ปล่อยสินเชื่อหนุน SME ปรับตัวรับดิจิทัลเทคโนโลยี ชูดอกเบี้ย 2%

HoonSmart.com>> “ธนาคารกรุงศรีอยุธยา” สนับสนุนสินเชื่อเพื่อ SME ปรับตัวรับดิจิทัลเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมและความยั่งยืน ที่พร้อม Transform ธุรกิจสู่ข้อได้เปรียบการแข่งขันเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยสินเชื่อเพื่อการปรับตัว ตามโครงการความร่วมมือกับธปท. ชูอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2% ต่อปี ใน 2 ปีแรก และยกเว้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมทุกประเภท วงเงินกู้สูงสุดถึง 150 ล้านบาท

SME D Bank ตั้ง SME D ANGEL นำผู้ประกอบการเข้าถึงบริการ “เติมทุนคู่พัฒนา” 

HoonSmart.com>>ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  แต่งตั้งสาวงามทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬา จำนวน 8 คน เป็น “SME D ANGEL” ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์บริการของ SME D Bank ด้าน “การเงิน” ควบคู่ “การพัฒนา” รวมถึง แนะนำสินค้าหรือบริการของลูกค้า SME D Bank เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและผู้บริโภคทั่วประเทศ เกิดการรับรู้ และเข้าใช้บริการ ช่วยให้กิจการเติบโต 

ก.ล.ต.ปรับปรุงเกณฑ์จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รองรับเสนอขายหุ้นในวงกว้าง SME

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (underwriter) ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกเสนอขายหุ้นของ SME ซึ่งจะช่วยผลักดันและเพิ่มศักยภาพในการระดมทุนให้แก่ SME

ก.ล.ต.เตรียมปรับปรุงเกณฑ์จัดสรรหุ้นของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รองรับ SME

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศเกณฑ์การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (underwriter) เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ซึ่งจะช่วยผลักดันและเพิ่มศักยภาพในการระดมทุนให้แก่ SME

ก.ล.ต.ไฟเขียว SME-Startup ขายหุ้นผู้ลงทุนในวงกว้าง-เว้นค่าฟี มีผล 16 ม.ค.นี้

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.ออกประกาศรองรับ “วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม-วิสาหกิจเริ่มต้น” เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนในวงกว้างและเข้าจดทะเบียนในตลาดรองได้ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุน สามารถระดมทุนได้ตามความเหมาะสมและความต้องการ พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อลดภาระของกิจการ มอบเป็นของขวัญปีใหม่ปี 65

ธปท.ปรับเกณฑ์คุณสมบัติยื่นซอฟต์โลนเพิ่มโอกาส SME เข้าถึงสินเชื่อมากขึ้น

HoonSmart.com>> แบงก์ชาติปรับเกณฑ์คุณสมบัติซอฟต์โลน เพิ่มโอกาส SME เข้าถึงสินเชื่อมากขึ้น เคาะกู้ได้ 2 ครั้ง จากเดิมครั้งเดียว พร้อมแยกคำนิยามกลุ่มธุรกิจ เปิดผู้ประกอบการยื่นเรื่องขอสินเชื่อก่อน 18 เม.ย.2564

1 2 3