10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2566

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Equity Large Cap_Aug. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBTHAICGP1.14 6.028.591.05
2ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพTHDRMF3.775.9916.274.47
3ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมTISCOHD-SSF3.725.90----
4ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTISCOHD-A3.725.9016.875.01
5ไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า)SCBTHAICGA0.594.888.200.66
6ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TDSLTF-B2.994.1715.645.70
7แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-GLTF-T2.623.9912.926.60
8แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีประโยชน์ทางภาษีASP-GLTF-A2.623.9912.92--
9พรินซิเพิล หุ้นปันผลPRINCIPAL DEF2.713.9412.322.00
10เค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบันK-STAR-I(D)-2.553.789.11--

Equity Small Mid Cap_Aug. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษASP-SME-SSFX10.6213.2517.26 --
2แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-SMELTF-T10.6813.2117.39 12.51
3แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาวชนิดไม่มีประโยชน์ทางภาษีASP-SMELTF-A10.6813.2117.39 --
4แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมASP-SME-SSF10.5613.1117.11--
5แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ASP-SME9.4611.9518.0913.15
6แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12ASP-T1210.488.18----
7ไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBQUALITYE4.137.7611.63--
8ไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio ชนิดสะสมมูลค่าSCBQUALITYA3.746.9610.80--
9บัวหลวงธนคมBTK3.164.5410.970.56
10อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ - ชนิดสะสมมูลค่าABSM3.034.3014.762.82

Property Indirect_Aug. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์LHPROPINFRA-E-8.68-7.07----
2แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผลLHPROPINFRA-D-8.69-7.13-7.18-3.97
3แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพLHTPROPRMF-9.04-7.35-7.00-3.24
4แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้LHTPROP-9.06-7.39-7.60-4.21
5ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพT-PropertyRMF-10.37-7.46-5.59-4.58
6แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ILHPROP-I-9.26-7.53-7.95-4.82
7ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์T-Property-10.75-7.57-5.71-4.47
8ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิลT-PropInfraFlex-10.60-7.63-5.20-3.58
9เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์MPDIVUNIT-10.22-8.40-7.06--
10เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการลงทุนMPDIVMF-10.22-8.40-7.07-3.99

Aggressive Allocation _Aug. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่าLHMSFL-A5.2510.1915.995.39
2แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติLHMSFL-R5.2510.1916.005.41
3แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผลLHMSFL-D5.2310.1415.955.37
4แอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-MRF7.278.8613.254.07
5เอไอเอ คอมบายด์ แอกเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์AIA-IAA3.364.34----
6เวลธ์พลัส อัลติเมทWP-ULTIMATE3.874.16----
7แอล เอช ซีเล็ค ชนิดจ่ายเงินปันผลLHSELECT-D0.271.759.222.49
8เค ฟิต แอลโลเคชั่น LK-FITL3.451.63-2.86-1.65
9ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586SCB25862.001.623.23-2.38
10เค ฟิต แอลโลเคชั่น XLK-FITXL3.631.50-3.59-1.34

Moderate Allocation_Aug. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ล แคปปิตอลABFC2.873.905.05-0.28
2เอไอเอ คอมบายด์ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์AIA-IMA2.443.50----
3เวลธ์พลัส สปาร์คWP-SPARK2.843.01----
4ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576SCB25760.950.811.97-0.64
5เค ฟิต แอลโลเคชั่น MK-FITM1.920.740.350.25
6ไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ลSCBFLX-0.080.624.380.98
7แอล เอช อินคัม พลัส ชนิดจ่ายเงินปันผลLHIP-D-0.710.432.490.16
8แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่าASP-AAA-A0.030.101.97--
9บัวหลวงบีแมพส์ 55BMAPS551.570.09----
10แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติASP-AAA-R0.000.051.91--

Conservative Allocation_Aug. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอไอเอ คอมบายด์ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์AIA-ICA1.462.34----
2เอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออมMIPLUS-SSF0.232.19----
3เอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปMIPLUS-G0.232.186.23--
4อเบอร์ดีน แวลูABV1.352.152.010.24
5ทหารไทย อินคัมพลัสTMBINCOME0.831.260.760.05
6เวลธ์พลัส ไลท์WP-LIGHT0.760.73----
7ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566SCB25660.410.511.250.40
8ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณB-SENIOR-0.360.341.651.05
9เอไอเอ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์AIA-TCA0.140.31----
10เค ฟิต แอลโลเคชั่น SK-FITS0.850.210.050.45

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2566

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2566

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2566

 

ขอบคุณข้อมูลจาก