10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2566

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Mid Long Term Bond_Aug. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค ตราสารหนี้ AB 2022BK-AB22B0.792.88-1.84--
2เค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพKPVDFI1.152.081.62--
3เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด FKKP ACT FIXED-F0.941.992.02--
4เค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษK-FIXED-Z0.851.87----
5เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF0.891.842.162.31
6ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชนิดพิเศษPVDFPP0.801.781.20--
7กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่มKFAFIX-C0.861.77----
8ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBFP(SSFE)0.771.71----
9ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBFPP0.771.711.091.43
10กรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนพิเศษKTFIXPLUS-X0.681.70----

Short Term Bond_Aug. 2023.

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพKPVDSF1.071.881.36--
2เคเอ คอร์เปอเรท บอนด์KACB0.881.771.451.84
3เค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษK-CBOND-Z0.841.67----
4เคเคพี ตราสารหนี้พลัส ชนิด FKKP PLUS-F0.981.651.18--
5กรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)KTSTPLUS-P0.961.62----
6เคเคพี สมาร์ท พลัสKKP S-PLUS0.851.54----
7เคเคพี สมาร์ท พลัส ชนิด FKKP S-PLUS-F0.851.54----
8เคเคพี สมาร์ท พลัส ชนิดเพื่อการออมKKP S-PLUS-SSF0.851.54----
9เคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัมKASF0.881.501.061.35
10เคเคพี ตราสารหนี้พลัสKKP PLUS0.871.440.991.14

Money Market_Aug. 2023

ลำดับลำดับลำดับ6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพKPVDSF1.071.881.36--
2เคเอ คอร์เปอเรท บอนด์KACB0.881.771.451.84
3เค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษK-CBOND-Z0.841.67----
4เคเคพี ตราสารหนี้พลัส ชนิด FKKP PLUS-F0.981.651.18--
5กรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)KTSTPLUS-P0.961.62----
6เคเคพี สมาร์ท พลัสKKP S-PLUS0.851.54----
7เคเคพี สมาร์ท พลัส ชนิด FKKP S-PLUS-F0.851.54----
8เคเคพี สมาร์ท พลัส ชนิดเพื่อการออมKKP S-PLUS-SSF0.851.54----
9เคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัมKASF0.881.501.061.35
10เคเคพี ตราสารหนี้พลัสKKP PLUS0.871.440.991.14

Global Bond_Aug. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ลงทุนสถาบันONE-GLOBHY-I2.254.441.841.35
2วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-GLOBHY-R2.124.181.591.10
3ดาโอ โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลDAOL-TRBOND-A1.133.47-1.78--
4เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดสะสมมูลค่าM-SMART INCOME-AC-0.180.970.480.73
5เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตM-SMART INCOME-AR-0.180.890.470.70
6ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคลUFFF-I0.690.38----
7ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์UFFF0.550.11----
8ไทยพาณิชย์ อินคัม ชนิดสะสมมูลค่าSCBINCA0.77-0.03-0.960.53
9ไทยพาณิชย์ อินคัม ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติSCBINCR0.77-0.03-0.960.53
10กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัมKF-CSINCOM0.93-0.08-0.920.59

Emerging Market Bond_Aug. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์AEOB2.352.76-6.28-2.34
2ทีเอ็มบี Emerging BondTMBEBF0.800.17-5.93-1.82
3เอ็มเอฟซี ไชน่า บอนด์MCBOND-1.51-2.13----
4ไทยพาณิชย์ Asian Fixed Income(ชนิดสะสมมูลค่า)SCBABOND(A)-4.15-3.56----
5ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่SCBEMBOND-1.34-4.06-6.53-1.32
6เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่าK-APB-A(A)-5.23-4.42-8.92-2.76
7ทีเอ็มบี Asian BondTMBASIAB-2.65-5.34-8.50-3.06
8เคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-CHINABOND-A-6.89-9.93----
9แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่าASP-CHINABOND-A-13.76-11.31----
10แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติASP-CHINABOND-R-13.79-11.4----

 

ขอบคุณข้อมูลจาก