10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2566

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

กองทุน LTF_Aug. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-SMELTF-T10.6813.2117.4012.51
2ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TDSLTF-B2.994.1715.645.70
3แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-GLTF-T2.623.9912.926.60
4ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TDSLTF-A2.713.6215.035.14
5พรินซิเพิล หุ้นระยะยาว TPRINCIPAL LTF-T2.353.1211.141.27
6อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว 70/30ABLTF 70/302.873.024.42-0.89
7พรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล TPRINCIPAL 70LTFD-T1.552.207.620.96
8แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมูลค่าLHACTLTF-A-0.782.1513.293.78
9แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลLHACTLTF-D-0.792.1313.273.77
10แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมูลค่าLHSTGLTF-A0.421.238.722.76

RMF - Quity_Aug. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1เคเคพี EXPANDED TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ - HEDGEDKKP TECH RMF-H28.2323.23----
2ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพTTECHRMF-P27.8222.43----
3ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTTECHRMF-A27.8222.43----
4ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMJAPAN(A)19.0421.9----
5ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBRMNDQ(A)25.4319.73----
6ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMJP19.4217.1212.41--
7ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพTJPRMF18.6016.3711.54--
8ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพTMBJERMF17.8515.3411.03--
9ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพTMBEGRMF-1.6614.3510.23--
10กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFEURORMF1.5913.143.29--

RMF - Allocation_Aug. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-MRF7.278.8613.254.07
2พรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพPRINCIPAL AARMF3.601.374.671.13
3ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGWP3.651.37-4.55-0.28
4แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพLHFLRMF-0.730.6311.742.73
5เอ็มเอฟซีคุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพM-CR0.450.490.490.34
6เค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพKGARMF2.780.34-0.362.18
7ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพUOBGARMF2.290.10-0.691.90
8บีแคป โกลบอล ทาร์เก็ต เดท 2030 เพื่อการเลี้ยงชีพBCAP-2030 RMF0.61-0.08----
9บัวหลวงบีแมพส์ 55 เพื่อการเลี้ยงชีพBMAPS55RMF1.31-0.12----
10บัวหลวงบีแมพส์ 25 เพื่อการเลี้ยงชีพBMAPS25RMF0.70-0.13----

RMF - Fixed Income_Aug. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF0.891.842.162.31
2เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFIRMF0.821.521.221.50
3ธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพT-NFRMF0.771.400.881.19
4ทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพTMBBFRMF0.801.391.221.48
5เค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพKSFRMF0.811.341.031.21
6ธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพT-NMRMF0.861.330.56 0.72
7ตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพF-RMF0.671.330.860.84
8เคเคพี ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพKKP MMRMF0.841.290.620.75
9กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFAFIXRMF0.671.291.17--
10ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBABRMF0.691.281.101.27

RMF - Othe_Aug. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKGDRMF4.717.89-2.247.57
2ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBGOLDHRMF4.857.74-2.727.25
3เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพI-GOLDRMF3.607.38-2.286.94
4ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGoldRMF-UH5.547.282.389.86
5บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF5.507.242.469.84
6กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKFGOLDRMF4.616.65-3.465.92
7ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-HTGoldRMF-H4.616.58-3.057.12
8ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - HUOBGRMF-H4.696.54-3.496.57
9ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพTGOLDRMF4.776.50-2.716.62
10ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGOLDSRMF4.246.16-3.406.65

 

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2566

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2566

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2566

 

ขอบคุณข้อมูลจาก