10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2566

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Global Equity_Aug. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษPrincipal GOPP-X18.1318.74----
2พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดเพื่อการออมPRINCIPAL GOPP-SSF16.8616.21----
3พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มPRINCIPAL GOPP-C16.8516.20-6.45--
4พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าPRINCIPAL GOPP-A16.8516.20-6.453.93
5ไทยพาณิชย์ Global Quality Equity (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGQUAL(E)11.4613.40----
6แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ASP-TOPBRAND2.6613.014.26--
7ไทยพาณิชย์ Global Quality Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBGQUAL(A)10.8612.19----
8ธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออมT-ES-GCG-SSF16.3711.43----
9ไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBWORLD(SSFE)9.1811.38----
10ไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBWORLD(E)9.1811.38----

Asia Pacific ex-Japan Equity_Aug. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟKWI ASIAN SM8.929.188.194.00
2เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKWI ASM RMF8.548.677.433.34
3กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์KF-ORTFLEX1.785.070.426.52
4ยูโอบี สมาร์ท เอเชียUOBSA6.472.884.842.44
5เค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุนK-ASIA0.96-0.997.940.81
6บัวหลวงหุ้นเอเชียB-ASIA-1.18-2.521.962.43
7บัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพB-ASIARMF-1.00-2.911.54--
8บัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการออมB-ASIASSF-1.46-3.23----
9ไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBAXJ(E)1.64-3.60----
10ไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดเพื่อการออม)SCBAXJ(SSF)1.13-4.56----

Emerging Market Equity_Aug. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟKWI EE EURO16.7938.82-2.01-1.24
2ทิสโก้ ละติน อเมริกาTISCOLAF8.9411.399.97 -0.71
3กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้KF-LATAM10.235.959.311.81
4ดาโอ ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์DAOL-DEWORLD2.271.58----
5เค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุนK-SEMQ2.201.50-4.99-1.59
6เอ็มเอฟซี อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตM-EM3.101.39----
7เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้K-GEMO0.331.04-3.130.56
8ทีเอ็มบี Emerging Active EquityTMBEAE3.080.20-5.86-6.36
9ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพTMBEAERMF3.350.04-5.68-6.28
10แอสเซทพลัสบริคASP-BRIC-1.69-2.60-8.69-3.93

US Equity_Aug. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBNDQ(SSFE)26.0721.57----
2ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBNDQ(E)26.0621.56----
3ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBNDQ(P)26.0621.41----
4ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBNDQ(A)25.8921.23----
5บีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100BCAP-USND10025.8020.996.96--
6ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดเพื่อการออม)SCBNDQ(SSF)25.7520.96----
7เคเคพี NDQ100 - HEDGED ชนิด FKKP NDQ100-H-F26.2420.92----
8เคเคพี NDQ100 - HEDGED ชนิดทั่วไปKKP NDQ100-H26.0420.53----
9เคเคพี NDQ100 - HEDGED ชนิดเพื่อการออมKKP NDQ100-H-SSF26.0420.53----
10เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่าK-USXNDQ-A(A)26.1619.947.45--

Europe Equity_Aug. 202

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค ดัชนีหุ้นยุโรปK-EUX3.2623.5912.337.46
2ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมTISCOEU-SSF2.2322.55----
3ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTISCOEU-A2.2322.5510.846.37
4ยูโร ไฮดิวิเดนด์EHD0.5218.0911.685.44
5เอ็มเอฟซี คอนติเนนทัล ยูโรเปียน อิควิตี้MEURO1.6616.90----
6กรุงศรียุโรปอิควิตี้KF-EUROPE2.7516.093.603.70
7ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรทTMBEG-1.3115.1110.807.15
8ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพTMBEGRMF-1.6614.3510.236.53
9วรรณ ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ONE-EUROEQ-0.8213.6110.586.74
10ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBEUROPE(SSFE)6.5813.38----

Japan Equity_Aug. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสนิปปอนโกรทASP-NGF21.8032.5627.2512.58
2ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBJAPAN(SSFE)19.9023.15----
3ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBJAPAN(P)19.8923.14----
4ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMJAPAN(A)19.0421.90----
5ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออม)SCBJAPAN(SSF)19.2521.83----
6ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBJAPAN(A)19.2521.83----
7ธนชาตเจแปน อิควิตี้T-JapanEQ15.2321.3614.304.80
8ทหารไทย Japan Active EquityTMBJPNAE15.6421.3514.355.22
9ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBNK225E20.0618.3013.80--
10เค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-A ชนิดสะสมมูลค่าK-JPX-A(A)16.7718.2913.787.23

China Equity_Aug. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่าUOBSGC0.95-1.230.724.46
2เค ดัชนีหุ้นจีนK-CHX-3.61-7.22-8.070.95
3ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBCHA(SSFE)-5.33-7.24----
4ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBCHAE-5.33-7.24-8.48--
5ไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแชร์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMCHA-5.69-7.87----
6ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBCHAP-5.79-8.09-9.76--
7ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBCHAA-5.81-8.16----
8ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดเพื่อการออม)SCBCHA-SSF-5.81-8.16----
9ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์SCBCHA-5.81-8.17-9.400.35
10ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBCE(SSFE)-2.43-8.71----

Global Health Care_Aug. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ASP-IHEALTH2.549.25-3.19--
2ไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGHC4.138.093.514.80
3ไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBGHCA3.747.50----
4ไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์SCBGHC3.727.462.964.23
5ธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์T-Healthcare3.996.823.084.19
6เคเคพี โกลบอล เฮลธ์แคร์KKP GHC3.766.712.953.28
7ธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพT-HealthcareRMF3.836.422.643.78
8เคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-HEALTHCARE-A3.435.712.704.48
9เคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-HEALTHC RMF3.325.382.394.10
10เอ็มเอฟซี เฮลธ์ อินโนเวชั่น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปMHEALTHG4.294.65----

Property - Indirect Global_Aug. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ เจแปน รีทTJREIT3.64-4.294.723.18
2แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่าASP-PRE-UI-A-5.66-9.26----
3กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่าKFGPROP-A-5.24-9.51-1.65--
4กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลKFGPROP-D-5.24-9.52-1.650.98
5ทีเอ็มบี Global PropertyTMBGPROP-5.80-9.69-0.94-3.67
6ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGPROPRMF-5.71-9.87-0.94-3.56
7ทิสโก้ โกลบอล รีทTGREIT-4.94-10.07-4.79--
8ยูไนเต็ด โกลบอล เรียล เอสเตท ฟันด์ ซีเลคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย NUGREF-UI-N-5.44-10.24----
9แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายเงินปันผลASP-PRE-UI-D-5.66-10.32----
10เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพIREITPVD-4.34-10.45----

Global Allocation_Aug. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติงM-VI2.827.783.952.43
2เค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพK2040RMF6.196.59----
3เค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพK2035RMF6.266.56----
4เอไอเอ โกลบอล แอกเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์AIA-GAA5.126.05----
5บีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท พลัสBCAP-GMA Plus3.403.67----
6เอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนิดสะสมมูลค่าM-MULTI-A2.813.39-0.15--
7เอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนดิจ่ายเงินปันผลM-MULTI-D2.813.37-0.15--
8ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์นTMBGRR1.353.290.41-0.22
9เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-IGF-A6.012.371.253.68
10เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติKT-IGF-R6.012.361.253.68

Commodities Precious Metals_Aug. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGOLDH(SSFE)5.328.83----
2ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGOLDHE5.328.82-1.90--
3พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษPRINCIPAL iGOLD-X5.438.69-2.13--
4ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBGOLDHP5.098.35-2.33--
5ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดเพื่อการออม)SCBGOLDH-SSF5.098.35-2.33--
6ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์SCBGOLDH5.088.35-2.337.83
7พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม EPRINCIPAL iGOLD-E5.298.27----
8ไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)PRINCIPAL iGOLD-E5.958.203.37--
9เค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่าK-GOLD-A(A)4.808.02-2.10--
10เคเคพี โกลด์KKP GOLD4.958.02-3.165.83

Commodities Energy_Aug. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์I-OIL12.791.7533.90-4.59
2ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6TOIL69.68-0.8932.26-10.64
3ทิสโก้ ยูเอส ออยล์TUSOIL9.54-1.7631.66-10.18
4ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์TISCOOIL10.31-4.9427.333.99
5ไทยพาณิชย์ออยล์SCBOIL10.02-5.6426.124.00
6เค ออยล์K-OIL10.37-5.6526.683.92
7แอสเซทพลัสออยล์ASP-OIL9.67-6.0424.753.33
8กรุงศรี ออยล์KF-OIL8.91-6.6225.913.10
9ทหารไทยออย์ฟันด์TMBOIL10.73-6.7232.216.09
10เคแทม ออยล์ ฟันด์KT-OIL10.19-7.0631.705.67

Foreign Investment Miscellaneou_Aug. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKFLTPC-UI23.0033.67----
2ไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBGPA(A)3.298.98----
3วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยONE-LS2-UI1.586.47----
4วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยONE-LS-UI1.496.02----
5วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ 3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยONE-LS3-UI1.505.30----
6เค อะกริคัลเจอร์K-AGRI5.281.4212.173.66
7เค เอเชีย ไฮยีลด์ D ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยK-AHYD-UI-2.001.18----
8เคแทม ออล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่าKT-AASIA-A2.060.332.431.82
9ออล เอเชีย อีควิตี้ASIA-E5.650.28 /strong>-0.520.10
10เค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKEC9-BR-0.620.15----

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2566

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2566

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2566

ขอบคุณข้อมูลจาก