“ประเดช” ประกาศนโยบายบริหาร WEH ชูธรรมาธิบาล โปร่งใส

HoonSmart.com>> “ประเดช กิตติอิสรานนท์ “ ประกาศนโยบายบริหาร วินเอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง ชู ธรรมาธิบาล โปร่งใส ลดค่าใช้จ่าย  ไม่รับเงินเดือนบริหาร ยกบริจาคเพื่อการกุศล หลังจัดโครงสร้างบริหารเรียบร้อยแล้ว “ประเดช” จะถอนตัวหากรรมการแทน ร่วมลงชื่อกับ “กำธร-เอมม่า”

ประเดช กิตติอิสรานนท์

 

นายประเดช กิตติอิสรานนท์ นักลงทุนรายและผู้ถือหุ้นบริษัท วินด์เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง ( WEH ) ประกาศนโยบายบริหาร เมื่อเข้าควบคุม WEH ประกอบด้วย

1.กำจัดความไม่โปร่งใสให้หมดไปจากบริษัท ทุกระบบในบริษัทต้องมีระบบการตรวจสอบและคานอำนาจซึ่งกันและกัน

2.ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารลงอย่างน้อย 200 ล้านบาท ( ปี 62 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 628 ล้านบาท)

3. จัดให้มีการบริหารอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพเน้นเรื่องธรรมมาภิบาลสูงสุด

เมื่อนายประเดช จัดการวางระบบเสร็จเรียบร้อยดีแล้ว จะจัดให้ผู้ถือหุ้นได้คัดเลือกกรรมการเข้ามาแทนคุณประเดช โดยมีเป้าหมายให้กรรมการที่เข้ามาใหม่มีอำนาจในการควบคุมบริษัท ร่วมกับนายกำธรและคุณเอมม่า ให้มีอำนาจในการลงนามผูกพันธ์ได้โดยใช้กรรมการสองในสามร่วมกันลงนาม

นอกจากนี้ นายประเดช ไม่มีความประสงค์จะรับเงินเดือน หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากบริษัท วินด์ฯ เป็นการตอบแทน ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับทั้งหมดนั้น จะขอบริจาคเพื่อการกุศล

ทั้งนี้วันที่ 10 ก.ย. นี้  เวลา 10.00 น. จะมีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อปลดผู้บริหารเดิม และเลือกตั้งกรรมการใหม่ โดยมีการเสนอนายประเดช เข้าเป็นกรรมการใหม่

อ่านข่าว

วินด์ เอนเนอร์ยี่ ฯ ร่อนหนังสือเชิญผถห.ประชุม อิมแพ็ค 10 ก.ย.นี้

WEH เคาะ 10 ก.ย.ประชุมผถห. -วาระสำคัญปลด “ณพ” ตั้ง “ประเดช” กก.

รายงานพิเศษ : “ณพ” กับการผ่าทางตัน WEH หัวใจสำคัญต้อง “โหวตชนะ”

” นพพร” อดีตเจ้าของ WEH เตรียมแถลงโต้ “ณพ” พรุ่งนี้บ่าย 3

“ณพ” ตั้งโต๊ะเคลียร์ WEH เข้าตลาดหุ้น ปักธง 5 ปี กำลังการผลิต 2 พันเมกก์