nch

NCH ยืมเงินกก.-ผู้ถือหุ้นใหญ่ ขายหุ้นกู้ 150 ลบ. 3 ปี ดอกเบี้ย 4.85%

HoonSmart.com>>” เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง “บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บอร์ดไฟเขียวให้ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ออกหุ้นกู้ขายนักลงทุนเฉพาะเจาะจง เพื่อนำมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนภายในกิจการ