Late Cycle

ติดดอย ไม่กล้า Cut Loss ฟินโนมีนาแนะปรับพอร์ตเพิ่ม “ภูมิคุ้มกัน”

บลน.ฟินโนมีนา เชียร์ปรับพอร์ตลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ ตราสารหนี้ระยะยาว กองทุนอสังหาฯ รีท ทองคำ รับมือเศรษฐกิจโลกเข้าช่วงชะลอตัว พร้อมเปิดตัวบริการให้คำแนะนำจัดพอร์ตแบบใหม่ ใช้ชื่อ “ภูมิคุ้มกัน” หวังช่วยลดความเสียหายนักลงทุนติดดอย แต่ไม่กล้า Cut Loss

กสิกรไทย ไพรเวทแบงก์ แนะลูกค้าลดลงทุนเสี่ยงสูง – ถือเงินสดเพิ่ม

ธนาคารกสิกรไทย แนะนำลูกค้า “ไพรเวทแบงก์” ปรับกลยุทธ์ลงทุนรับมือเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ช่วง Late Cycle ถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยต้องลดสัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยง ถือเงินสดเพิ่ม กระจายการลงทุน “จิรวัฒน์” ชี้ถ้ารับความเสี่ยงได้มาก แนะเดินหน้าลุยหุ้นนอกตลาด หุ้นได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของโลก