Huobi

ก.ล.ต.สั่ง Huobi ระงับซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต่อ ขยายเวลาแก้ระบบถึง 25 พ.ค.นี้

HoonSmart.com>> บอร์ดก.ล.ต.มีมติสั่งระงับ Huobi บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราวต่อไปจนกว่าแก้ไขระบบเสร็จ พร้อมขยายเวลาแก้ระบบงานถึง 25 พ.ค.64

บอร์ดก.ล.ต.สั่ง Huobi ระงับบริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราวแก้ไขระบบงาน

HoonSmart.com>>บอร์ดก.ล.ต. มีมติให้ “หั่วปี้ (ประเทศไทย)” หรือ Huobi ระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราว จนกว่าจะแก้ไขระบบงานตามเงื่อนไขที่กำหนดและได้รับอนุญาต ระหว่างถูกระงับการให้บริการดังกล่าว Huobi ต้องจัดให้ลูกค้าสามารถถอนทรัพย์สินได้ตลอดเวลา