HSBC

HSBC ชี้สมดุลนวัตกรรม-กฎเกณฑ์หนุนศก.ดิจิตัลเติบโต

HoonSmart.com>> “เอชเอสบีซี” ชี้การให้ความสำคัญกับนวัตกรรมดิจิทัลและกฎระเบียบอย่างเท่าเทียมเป็นสิ่งจำเป็น เสริมสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่กำลังขยายตัว คาดปี 68 แตะ 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แนะ 4 แนวทางสร้างสมดุล

HSBC ตั้งผู้บริหารใหม่ หนุนลูกค้า ตปท.ขยายธุรกิจในไทย-อาเซียน

HoonSmart.com>>ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย แต่งตั้ง ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจเครือข่ายต่างประเทศคนใหม่ ใช้ประสบการณ์ระดับโลกมาให้บริการสนับสนุนบริษัทระหว่างประเทศ รวมถึงธุรกิจในเครือ หาโอกาสจากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และโครงการ อีอีซี รวมถึงขยายธุรกิจในอาเซียน