CSR

เอสจี แคปปิตอล ชู 3 ยุทธศาสตร์แนวคิด ESG สร้างสังคมที่ยั่งยืน

HoonSmart.com>> เอสจี แคปปิตอล บริษัทในกลุ่ม SINGER เดินหน้าแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) บนกรอบแนวคิดพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ESG เน้นความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล การดำเนินธุรกิจโปร่งใส ด้วยยุทธศาสตร์ 3 มิติ  ซึ่งถูกกำหนดภายใต้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่สหประชาชาติร่วมกันกำหนดขึ้นเป็นวาระการพัฒนาระดับโลก 

“สุขุม นวพันธ์” โอนหุ้น CSR ยกล็อต 67.34% ให้ “มูลนิธิสุขุโม”

HoonSmart.com>> “เทพธานีกรีฑา” แจ้งผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม “สุขุม นวพันธ์” โอนหุ้น CSR ทั้งหมด 67.34% ให้แก่ “มูลนิธิสุขุโม” ยันไม่กระทบโครงสร้างการบริหาร

“สารัชถ์ รัตนาวะดี” ผลงานด้าน CSR เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ในยุคที่ผู้คนหันมาสนใจสิ่งแวดล้อม GULF เองก็ถือเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจกรรม CSR พร้อมเอาใส่ใจกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนกันมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์ของ สารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท GULF หรือ กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำธุรกิจพลังงานของประเทศไทย ที่ให้ความสำคัญในจุดนี้มาโดยตลอด โดยทาง GULF เองก็เล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรม CSR ในหลาย ๆ ด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อม หรือการสนับสนุนเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬามากขึ้น