“สุขุม นวพันธ์” โอนหุ้น CSR ยกล็อต 67.34% ให้ “มูลนิธิสุขุโม”

HoonSmart.com>> “เทพธานีกรีฑา” แจ้งผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม “สุขุม นวพันธ์” โอนหุ้น CSR ทั้งหมด 67.34% ให้แก่ “มูลนิธิสุขุโม” ยันไม่กระทบโครงสร้างการบริหาร

บริษัท เทพธานีกรีฑา (CSR) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้รับการแจ้งจากนางเมธ์วดี นวพันธ์ ในฐานะผู้จัดการมรดก ตามพินัยกรรมของนายสุขุม นวพันธ์ ว่าได้โอนหุ้นของนายสุขุม นวพันธ์ จํานวน 13,804,729 หุ้นหรือ 67.34% ของ CSR ให้แก่มูลนิธิสุขุโม (องค์กรการกุศลสาธารณะ) เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2564 ซึ่งมูลนิธิสุขุโมได้รับโอนหุ้นมาโดยมรดกที่ผู้เสียชีวิตระบุตามพินัยกรรมไว้ จึงได้รับยกเว้นหน้าที่การทํา Tender offer ตามประกาศ ทจ 12/2554 ข้อ 9

สําหรับโครงสร้างของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หลังการโอน มูลนิธิสุขุโม จะถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่ง 67.34% รองลงมา นางเมธ์วดี นวพันธ์ 3.570% อันดับสามนายพรประเสริฐ กาญจนจารี ถือหุ้น 2.937% ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารจัดการตลอดจนนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อยางใด