Care The Wild

ตลท.ร่วม 53 บจ.จัด Care The Wild ปลูกป่าชุมชน 91 ไร่ จ.แพร่

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯร่วมมือกับ 53 บริษัทจดทะเบียนสนับสนุนเงินทุนในโครงการ Care The Wild เพื่อปลูกป่าชุมชนพื้นที่ 91 ไร่ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ อายุโครงการ 10 ปี เริ่มปลูกเมื่อเดือนมิ.ย.65