ตลท.ร่วม 53 บจ.จัด Care The Wild ปลูกป่าชุมชน 91 ไร่ จ.แพร่

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯร่วมมือกับ 53 บริษัทจดทะเบียนสนับสนุนเงินทุนในโครงการ Care The Wild เพื่อปลูกป่าชุมชนพื้นที่ 91 ไร่ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ อายุโครงการ 10 ปี เริ่มปลูกเมื่อเดือนมิ.ย.65 

นายมานะ จิตฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขา 5 กรมป่าไม้ เปิดเผยว่า โครงการ Care The Wild เป็นความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และชุมชนในพื้นที่ เพื่อทำการปลูกป่าชุมชน โดยโครงการที่ม่อนแม่ถาง ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ได้เริ่มต้นโครงการเมื่อปี 65 บนพื้นที่ 91 ไร่ ทางกรมป่าไม้ร่วมกับชุมชนบริหารจัดการการปลูกป่า และดูแลป่า ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ฯร่วมกับ 53 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้การสนับสนุนเงินทุนเพื่อปลูกและดูแลป่า ในจำนวนเงินไร่ละ 44,000 บาท ตลอดอายุโครงการ 10 ปี

จากเดิมที่ชุมชนได้แผ้วถางป่าเพื่อทำการเกษตรปลูกข้าวโพด ทำให้พื้นที่ป่าต้นน้ำลดลงไปจำนวนมาก ในปี 2556 มีพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกแผ้วถางจำนวน 1,300 ไร่ ต่อมาในปี 2561 ทางกรมป่าไม้ได้ร่วมกับชุมชนเพื่อก่อตั้งป่าชุมชนได้ดำเนินการขอคืนพื้นที่ป่าจากชาวไร่ จำนวน 14 แปลง พื้นที่ 539 ไร่ เพื่อก่อตั้งเป็นป่าชุมชนต่อไป

สำหรับโครงการ Care The Wild ที่ จ.แพร่ ได้เริ่มดำเนินโครงการแรกจำนวน 91 ไร่ เริ่มปลูกต้นไม้เมื่อเดือนมิ.ย.65 มีการลงทุนทำฝายดินซีเมนต์ขนาดเล็กเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝน (60 ลูกบาศก์เมตร) รวมถึงน้ำที่สูบมาจากอ่างเก็บน้ำแม่ถาง มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ถังกักเก็บน้ำ ในพื้นที่ปลูกป่า ทางกรมป่าไม้ได้บริหารจัดการโครงการ ประสานงานกับชุมชนแต่ละหมู่บ้านให้ร่วมมือปลูกและดูแลป่า บำรุงต้นไม้ ตัดหญ้า ใส่ปุ๋ย  คาดว่าภายใน 3 ปีแรก จะเห็นการเจริญเติบโตของป่าชุมชนได้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยอายุโครงการมีระยะเวลาดำเนินการรวม 10 ปี ตั้งเป้าหมายปลูกต้นไม้รวม 18,200 ต้น

#Care The Wild #ตลาดหลักทรัพย์ #ป่าชุมชน #แพร่