สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

“ชวินดา” นายกสมาคมบลจ. เปิดพันธกิจ 6 ด้าน ผลักดันกบช.-พัฒนากองทุนรวมใหม่ๆ

HoonSmart.com>> “ชวินดา หาญรัตนกูล” นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนคนใหม่ เปิดพันธกิจ 6 ด้าน เดินหน้าผลักดันกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ ขยายฐานผู้ออมในกองทุนสำรองเลี้ยงให้เติบโตมากขึ้น หวังผู้ออมมีเงินใช้ยามเกษียณ มุ่งเพิ่มผลิตภัณฑ์การออม การลงทุนครบวงจรส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีได้ทุกระดับและทุกช่วงวัย พร้อมยกระดับบทบาทผู้ลงทุน หวังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกองทุนรวมแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

‘สมาคมบริษัทจัดการลงทุน’ จี้ TU แจงแนวทางดำเนินการ CG หลังอินไซด์ซื้อหุ้น

HoonSmart.com>> “สมาคมบริษัทจัดการลงทุน” ร่อนหนังสือถึง “ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป” ชี้แจงแนวทางดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล มาตรการแก้ไขและปัองกันเหตุการณ์ หลังก.ล.ต.ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งผู้กระทำความผิด 9 ราย ที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร กรณีซื้อหุ้น TU โดยอาศัยข้อมูลภายใน

“ชวินดา หาญรัตนกูล” นั่งเก้าอี้นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนคนใหม่

HoonSmart.com>> “สมาคมบริษัทจัดการลงทุน” ลงมติเอกฉันท์เลือก “ชวินดา หาญรัตนกูล” นั่งเก้าอี้นายกสมาคม มีผล 1 เม.ย.65 วางแนวทางการทำงานรองรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ พัฒนาช่องทางให้ประชาขนเข้าถึงการออมผ่านกองทุนได้มากขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมปรับเปลี่ยนกฎระเบียบให้คล่องตัวมากขึ้น

ก.ล.ต.มอบรางวัล “บริษัทเกษียณสุข”กระตุ้นสมาชิก PVD วางแผนการเงิน

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. และพันธมิตร จัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้นายจ้างในโครงการ “บริษัทเกษียณสุข” 77 ราย ส่งเสริมสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กว่า 1.6 แสนคน ให้เห็นความสำคัญของการออมและลงทุนเพื่อวัยเกษียณ และการวางแผนการเงินระยะยาวอย่างจริงจัง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่ลูกจ้างจะมีเงินไม่พอใช้ในวัยเกษียณ

สมาคมบลจ.เล็งยื่นรัฐบาลใหม่ต่ออายุกองทุน LTF

นายกสมาคมบลจ. เล็งยื่นรัฐบาลใหม่พิจารณาต่ออายุกองทุน LTF หวังใช้เป็นเครื่องมือดึงประชาชนทั่วไปเข้าสู่ระบบการออมและการลงทุนเพิ่มมากขึ้น มองตลาดหุ้นร่วงโอกาสซื้อสะสม พร้อมลุ้นรัฐบาลใหม่มีสเถียรภาพ สร้างความเชื่อมั่นดึงเงินลงทุนต่างชาติ

สมาคม บลจ. เล็งเสนอคลังในต้นปีหน้า ขอต่ออายุลดหย่อนภาษี LTF

สมาคม บลจ. เล็งหารือกระทรวงคลัง-สรรพากร ต่ออายุ LTF ภายในต้นปีหน้า ก่อนที่ LTF จะหมดสิทธิลดหย่อนภาษีสิ้นปี 2562

ไม่พลิกโผ “วศิน” นายกสมาคม บลจ. ขอประสานความร่วมมือ-พัฒนาเชิงรุก

สมาคมบริษัทจัดการลงทุนเลือกตั้งนายวศิน วณิชย์วรนันต์ เป็นนายกสมาคมคนใหม่ เผยแนวคิดประสานความร่วมมือคณะกรรมการสมาคม-พัฒนาอุตสาหกรรมในเชิงรุกมากขึ้น