ตลาดหลักทรัพย์

ก.ล.ต.-ตลท.หนุนโครงการวิจัยช่วยเหลือผู้ลงทุนเสียหายในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนาม “สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action)” ระหว่างสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กับคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาแนวทางให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการดำเนินคดีแบบกลุ่มให้มีประสิทธิภาพและสามารถเยียวยาความเสียหายได้อย่างเป็นรูปธรรม

ตลาดฯ ปรับเกณฑ์บจ.ยกเลิกเข้าตลาดหุ้นด้วยมารเ์เก็ตแคปเริ่ม 17 ส.ค.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ต่อเนื่อง ตามแผนปฏิรูปกฎเกณฑ์ (Regulatory Reform) เพื่อเพิ่มคุณภาพ บจ. เพิ่มข้อมูลสำหรับผู้ลงทุน สนับสนุนการทำธุรกรรมของ บจ. รวมทั้งเพิ่มความชัดเจนและให้สอดคล้องกับ ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ต่อ บจ. และผู้ลงทุน

SET แชมป์เอเชียติด Top 10 ตลาดหุ้นโลกด้านเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนบจ.

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 10 จากตลาดหลักทรัพย์ 49 แห่งทั่วโลก ด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนที่โดดเด่นของบจ. ชูตลาดหลักทรัพย์เอเชียเพียงแห่งเดียวติดอันดับ Top 10 จากผลการจัดอันดับในรายงาน “Measuring Sustainability Disclosure 2019” โดย Corporate Knights และ AVIVA สะท้อน บจ.ไทยเห็นความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ยกระดับตลาดทุนได้รับการยอมรับในระดับสากล

ตลท.จับมือ M-DAQ จัดทำข้อมูลราคาหุ้น SET50 เป็น 10 สกุลเงินต่างประเทศ

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ M-DAQ ฟินเทคชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย นำนวัตกรรมการให้บริการข้อมูลการลงทุน แสดงข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SET50 ในสกุลเงินต่างประเทศ 10 สกุลเงินแบบเรียลไทม์ครั้งแรก เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้ลงทุน รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ใช้วิเคราะห์ข้อมูล หวังขยายฐานผู้ลงทุน เพิ่มความน่าสนใจของหลักทรัพย์ไทย พร้อมให้บริการอย่างเป็นทางการ 13 ก.ค. นี้ ที่ www.set.or.th

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มข้อมูล ESG บจ.ใน settrade.com ตอบเทรนด์ลงทุนยั่งยืน

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวบรวม “ESG Information” ข้อมูลด้านความยั่งยืนบริษัทจดทะเบียนไทย ทั้งรายชื่อหุ้นในดัชนีความยั่งยืนและผลการประเมินไว้บนเว็บไซต์ settrade.com พร้อมจับมือ 2 พันธมิตรผู้ประเมิน ESG ระดับสากล Arabesque S-Ray และ Vigeo Eiris เผยแพร่ข้อมูลผลการประเมิน เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลด้านความยั่งยืนบจ.ไทย ให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน

“สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน” มอบรางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ งส่งเสริมงานวิจัยคุณภาพด้านตลาดทุนไทยในวงกว้าง สร้างนักวิจัยคุณภาพ และเครือข่ายนักวิชาการและภาคตลาดทุน มอบ 5 รางวัล งานวิจัยที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในโครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุนระดับบัณฑิตศึกษา ยกผลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน ประจำปี 2562 ของ “ธนวัฒน์ ชิวหวรรณ” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ “ณัฐดนัย อลีนจิตพงศ์” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1 2 3 4 5 6 23