ตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัด Thailand Focus ย้ำความแข็งแกร่งตลาดทุนไทย 26-28 ส.ค. นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน “Thailand Focus 2020 : Resiliency to Move Forward” รูปแบบ virtual conference ครั้งแรก ชูความแข็งแกร่งเศรษฐกิจไทยที่ยืนหยัดและพร้อมกลับมาเติบโตหลังสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศผ่อนคลาย ด้าน รมว.คลัง “ปรีดี ดาวฉาย” ปาฐกถาพิเศษสร้างความเชื่อมั่นนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจแก่ผู้ลงทุนสถาบันต่างชาติเป็นเวทีแรก พร้อมภาครัฐภาคเอกชนตอกย้ำความแข็งแกร่งประเทศและอุตสาหกรรมน่าลงทุน ร่วมด้วยผู้บริหารระดับสูงของบจ. 53 รายร่วมให้ข้อมูล ด้านบล.เชิญผู้ลงทุนสถาบันจากทั่วโลกร่วมรับฟังข้อมูล 26-28 ส.ค.63

ตลาดฯ เดินหน้าลดโลกร้อนพัฒนาเครื่องมือวัดสู่ Digital Eco Calculator Kit

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าโครงการ Care the Bear “Change the Climate Change” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ร่วมกับพันธมิตร 50 องค์กร ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว 7,712 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ 856,904 ต้น พร้อมพัฒนาเครื่องมือวัดเป็น Digital Eco Calculator Kit สะดวกใช้งานง่าย และเตรียมขยายสู่ องค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษา และชุมชน ให้มีการจัดการแบบคาร์บอนต่ำ หวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคให้มีส่วนช่วยลดโลกร้อน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้ง “พัฒนา วงศ์นิรันดร์” ผู้ช่วยผู้จัดการคุมด้านไอที

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้ง “พัฒนา วงศ์นิรันดร์” เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผล 16 ส.ค.63 เป็นต้นไป

ก.ล.ต.-ตลท.หนุนโครงการวิจัยช่วยเหลือผู้ลงทุนเสียหายในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนาม “สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action)” ระหว่างสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กับคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาแนวทางให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการดำเนินคดีแบบกลุ่มให้มีประสิทธิภาพและสามารถเยียวยาความเสียหายได้อย่างเป็นรูปธรรม

ตลาดฯ ปรับเกณฑ์บจ.ยกเลิกเข้าตลาดหุ้นด้วยมารเ์เก็ตแคปเริ่ม 17 ส.ค.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ต่อเนื่อง ตามแผนปฏิรูปกฎเกณฑ์ (Regulatory Reform) เพื่อเพิ่มคุณภาพ บจ. เพิ่มข้อมูลสำหรับผู้ลงทุน สนับสนุนการทำธุรกรรมของ บจ. รวมทั้งเพิ่มความชัดเจนและให้สอดคล้องกับ ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ต่อ บจ. และผู้ลงทุน

SET แชมป์เอเชียติด Top 10 ตลาดหุ้นโลกด้านเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนบจ.

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 10 จากตลาดหลักทรัพย์ 49 แห่งทั่วโลก ด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนที่โดดเด่นของบจ. ชูตลาดหลักทรัพย์เอเชียเพียงแห่งเดียวติดอันดับ Top 10 จากผลการจัดอันดับในรายงาน “Measuring Sustainability Disclosure 2019” โดย Corporate Knights และ AVIVA สะท้อน บจ.ไทยเห็นความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ยกระดับตลาดทุนได้รับการยอมรับในระดับสากล

1 2 3 4 5 23