ก.ล.ต.

ก.ล.ตแต่งตั้งกรรมการ 3 รายนั่งบอร์ดตลาดหุ้น

ก.ล.ต. แต่งตั้งกรรมการตลาด 3 ราย “จรัมพร โชติกเสถียร-อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล-เสรี นนทสูติ” มีผล 2 ก.ย.นี้ แทน “โชติกา สวนานนท์ -สมชัย สงวนวรกุล -สุภัค ศิวะรักษ์” หมดวาระ

IPO ครึ่งปีแรกซบมูลค่าหด 2.5 หมื่นล้าน

ก.ล.ต.เปิดสถิติหุ้น IPO ระดมทุนครึ่งปีแรก 7 บริษัท มูลค่าเพียง 2.48 พันล้านบาท จากงวดปีก่อนมี 9 บริษัท กว่า 2.77 หมื่นล้านบาท ด้านตราสารหนี้ระดมทุนคึกคัก

ก.ล.ต.เตรียมให้ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายผลิตภัณฑ์ตลาดทุนแทนลูกค้าได้

ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สามารถให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนแทนลูกค้าได้ในขอบเขตที่จำกัดตามที่ลูกค้ายินยอม เพื่อเพิ่มโอกาสลงทุน และสนับสนุนการลงทุนที่หลากหลายให้แก่ผู้ลงทุน

ก.ล.ต.ประสานบจ.-ผู้ลงทุนสถาบันร่วมใช้ธรรมาภิบาลหนุนโตยั่งยืน

ก.ล.ต.จัดสัมมนาสร้างคุณค่าทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและบทบาทของผู้ลงทุนสถาบันในการร่วมกันใช้หลักธรรมาภิบาล หวังบจ.เติบโตยั่งยืน เพิ่มมูลค่าที่ดีในการลงทุนระยะยาว รองรับความเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์และนวัตกรรมเปลี่ยนรวดเร็วได้อย่างเหมาะสม

ก.ล.ต.เปิดยื่นขอความเห็นชอบผู้ออกแบบการลงทุน

ก.ล.ต.เปิดให้ผู้ประกอบธุรกิจขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการออกแบบการลงทุน ให้บริการครบวงจร ทั้งคำแนะนำและทางเลือกในการลงทุน เป้าหมายให้ประชาชนมีความอยู่ดีมีสุขทางการเงินในระยะยาว

ก.ล.ต.จัดสัมมนา I Code วัดผลการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ก.ล.ต.จัดสัมมนา I Code และวัดผลงานการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หนุนใช้ดัชนีชี้วัดผลตอบแทนรวมรายได้จากเงินปันผล ประเมินผลงาน เหมาะสมและเที่ยงตรงกว่า

ก.ล.ต. วินิจฉัยว่า กรรมการ IFEC เข้าข่ายกระทำผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ

ก.ล.ต. วินิจฉัยข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) มีพฤติกรรมอันเป็นการขัดขวางและไม่อำนวยความสะดวกให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่เกิดขึ้น ส่งผลให้ IFEC ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความสำคัญและเร่งด่วน จึงอาจเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จึงเปิดโอกาสให้นายศุภนันท์ชี้แจงข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

ก.ล.ต.เฮียริ่งเปิด “บุคลากรตลาดทุน” ในอาเซียนเข้ามาแนะนำลงทุน

ก.ล.ต.ระดมความเห็นเกณฑ์เปิดให้ “บุคลากรตลาดทุน” ในกลุ่มอาเซียน เข้ามาให้คำแนะนำการลงทุนในไทย เริ่มต้นจากหลักทรัพย์ไม่ซับซ้อน คาดมีผลม.ค.2562

1 42 43 44 45 46 47