ก.ล.ต.

ก.ล.ต.ปรับปรุงระบบงานผู้ประกอบธุรกิจหวังเพิ่มประสิทธิภาพ

ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงร่างประกาศเกี่ยวกับระบบงานและการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจนำไปใช้ปฏิบัติงานได้สะดวกยิ่งขึ้น

ก.ล.ต.จ่อปรับเกณฑ์กำกับกองทุนส่วนบุคคลเพิ่มความยืดหยุ่น

ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจ โดยยังคงมาตรฐานและคุณภาพที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

ก.ล.ต. เปิดชื่อ 5 Exchange – 2 Dealer สินทรัพย์ดิจิทัล เดินหน้าต่อได้

ก.ล.ต. เปิดเผยรายชื่อผู้ยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 7 ราย ที่ยังสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ตามบทเฉพาะกาล ในระหว่างที่ ก.ล.ต. พิจารณาคุณสมบัติ จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือคำขอถูกปฏิเสธ

เข้มรายงานถือหลักทรัพย์ เกาะติดพอร์ตบิ๊กบจ.

“รพี” เผยเหตุผล ปรับเกณฑ์การถือครองหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับใหม่ ของกรรมการและผู้บริหารบจ.รวมคู่สมรส ขีดเส้นรายงานภายใน 3 วัน ผ่านระบบออนไลน์ เริ่ม 15 ส.ค.นี้ ช่วยผู้ลงทุนมีข้อมูลชัดเจน ติดตามความเคลื่อนไหวการซื้อขายของผู้บริหารได้ดีขึ้น ตามดูวอลุม Block Trade ตลาดหลักทรัพย์มีหน้าที่ดูแลความเสี่ยงของโบรกเกอร์

ก.ล.ต.เปิดรับสมัครชิงเก้าอี้เลขาธิการ 3-21 ก.ย.

ก.ล.ต. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการก.ล.ต.ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 21 ก.ย.2561 แทน “รพี สุจริตกุล” หมดวาระสิ้นเดือนเม.ย.62

ก.ล.ต. เตือนระวัง หลังพบมิจฉาชีพอ้างลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

ก.ล.ต. เตือนผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังอย่างมาก หลังพบพฤติกรรมอ้างการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมเปิดรายชื่อตัวกลางที่สามารถประกอบธุรกิจต่อไปก่อนได้ หากยื่นขออนุญาตภายใน 14 สิงหาคม 2561

ก.ล.ต. เตือนระวังถูกชวนลงทุนกับบริษัท หรองฮุ่ย ที่อาจผิดกฎหมาย

ก.ล.ต. เตือนประชาชนใช้ความระมัดระวัง หากถูกชักชวนให้ทำสัญญาลงทุนกับบริษัท หรองฮุ่ย อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด ซึ่งบริษัทดังกล่าวยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อประชาชน และอาจผิดกฎหมาย

ก.ล.ตแต่งตั้งกรรมการ 3 รายนั่งบอร์ดตลาดหุ้น

ก.ล.ต. แต่งตั้งกรรมการตลาด 3 ราย “จรัมพร โชติกเสถียร-อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล-เสรี นนทสูติ” มีผล 2 ก.ย.นี้ แทน “โชติกา สวนานนท์ -สมชัย สงวนวรกุล -สุภัค ศิวะรักษ์” หมดวาระ

1 41 42 43 44 45 47