ก.ล.ต.

ก.ล.ต.เปิดยื่นขอความเห็นชอบผู้ออกแบบการลงทุน

ก.ล.ต.เปิดให้ผู้ประกอบธุรกิจขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการออกแบบการลงทุน ให้บริการครบวงจร ทั้งคำแนะนำและทางเลือกในการลงทุน เป้าหมายให้ประชาชนมีความอยู่ดีมีสุขทางการเงินในระยะยาว

ก.ล.ต.จัดสัมมนา I Code วัดผลการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ก.ล.ต.จัดสัมมนา I Code และวัดผลงานการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หนุนใช้ดัชนีชี้วัดผลตอบแทนรวมรายได้จากเงินปันผล ประเมินผลงาน เหมาะสมและเที่ยงตรงกว่า

ก.ล.ต. วินิจฉัยว่า กรรมการ IFEC เข้าข่ายกระทำผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ

ก.ล.ต. วินิจฉัยข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) มีพฤติกรรมอันเป็นการขัดขวางและไม่อำนวยความสะดวกให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่เกิดขึ้น ส่งผลให้ IFEC ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความสำคัญและเร่งด่วน จึงอาจเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จึงเปิดโอกาสให้นายศุภนันท์ชี้แจงข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

ก.ล.ต.เฮียริ่งเปิด “บุคลากรตลาดทุน” ในอาเซียนเข้ามาแนะนำลงทุน

ก.ล.ต.ระดมความเห็นเกณฑ์เปิดให้ “บุคลากรตลาดทุน” ในกลุ่มอาเซียน เข้ามาให้คำแนะนำการลงทุนในไทย เริ่มต้นจากหลักทรัพย์ไม่ซับซ้อน คาดมีผลม.ค.2562

ผู้จัดการการเงิน TOG อินไซด์ ถูกปรับกว่า 4 ล้าน

ก.ล.ต.ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่ง 2 ผู้กระทำผิด ปรับรวม 4.83 ล้านบาท กรณีอาศัยข้อมูลภายในซื้อหุ้น TOG ก่อนข่าวกำไรเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ 2 งวดแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ก.ล.ต.คลอดเกณฑ์รองรับ ICO บังคับใช้ 16 ก.ค.นี้

ก.ล.ต. ออกเกณฑ์รองรับการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลผ่านไอซีโอ และการให้ความเห็นชอบไอซีโอพอร์ทัล มีผลใช้บังคับ 16 ก.ค.61

ก.ล.ต.เล็งนำหุ้นกู้-กองทุนรวมมาขอกู้-วางประกันบัญชีมาร์จิ้น

ก.ล.ต.เล็งเพิ่มประเภทหลักทรัพย์ เปิดทางนำหุ้นกู้-หน่วยลงทุนกองทุนรวม ให้ลูกค้าบัญชีมาร์จิ้นกู้ซื้อและวางเป็นหลักประกันเพิ่มอำนาจซื้อ เปิดรับฟังความคิดเห็นถึง 24 ก.ค.นี้

ก.ล.ต.สั่ง GGC เร่งดำเนินการ-เปิดผลสอบวัตถุดิบล่องหนภายใน 31 ก.ค.

ก.ล.ต.สั่งบอร์ด GGC เร่งดำเนินการและเปิดเผยผลการตรวจสอบกรณีวัตถุดิบคงคลังสูญหายมูลค่ากว่า 2.1 พันล้านบาท ขีดเส้นภายใน 31 ก.ค.นี้

ก.ล.ต.สั่งประธาน IFEC แจงเหตุไม่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

ก.ล.ต.สั่งกรรมการ-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร IFEC ชี้แจงเหตุไม่เดินหน้าจัดประชุมผู้ถือหุ้น และให้กรรมการ IFEC เดินหน้าจัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยเร็ว ชี้เป็นทางออกให้ผู้ถือหุ้น เจ้าของที่แท้จริง เลือกกรรมการ

1 41 42 43 44 45