ก.ล.ต.เผยสินทรัพย์ดิจิทัลยอดนิยมในไทย “Kub” ผลตอบแทนติดลบหนักสุดปีนี้ 78%

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เผยตั้งแต่ต้นปี 65 – 30 พ.ค.65 ผลตอบแทนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับความนิยมในไทยส่วนใหญ่ยังให้ผลตอบแทนติดลบ พบ Kub ผลตอบแทนติดลบมากสุด 77.80% รองลงมา XRP ติดลบ 51.40%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานสรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น มูลค่าการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในไทย ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลในแต่ละ Exchange ของไทยเทียบกับตลาดโลก เพื่อเป็นข้อมูลให้ได้ติดตามเป็นประจำทุกสัปดาห์ เผยตั้งแต่ต้นปี 2565 ผลตอบแทนสินทรัพย์ดิจิทัลยอดนิยมในไทย ยังให้ผลตอบแทนติดลบ ณ 30 พ.ค.2565 Kub ติดลบหนักสุด 77.80% ข้อมูลจาก ฺBloomblerg

ทั้งนี้ สินทรัพย์ที่นำมาเปรียบเทียบเป็นเพียงการสุ่มคัดเลือกจากกลุ่มที่ได้รับความนิยมสูงสุด