ก.ล.ต.

ก.ล.ต.ร่วมสภาทนายความฯ จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพดำเนินคดีแบบกลุ่ม

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ร่วมสภาทนายความฯ จัดสัมมนาเพื่อเสริมประสิทธิภาพแก่ทนายความในการช่วยเหลือผู้เสียหายในตลาดทุนด้วยการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (class action)

ก.ล.ต.-ตลท. หนุน บจ.ทำ ESG เพิ่มมูลค่า จุดขายนักลงทุนต่างชาติ

HoonSmart.com>>ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ส่งเสริมให้บจ.ทุกระดับให้ความสำคัญกับ ESG นำจุดเด่นด้าน health care -อาหาร และความยั่งยืนของบริษัทไทยเป็นจุดขายนักลงทุน  “ภากร”เผยต่อยอดวิเคราะห์ร่วมกับสถาบันการจัดอันดับเครดิต 2 ราย ประเมินมูลค่าเพิ่มออกมา  เลขาก.ล.ต.ยันการเปิดเผยข้อมูลไม่สร้างภาระเอกชน ชัดเจนและมีการเปรียบเทียบกัน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ สนับสนุนการออกผลิตภัณฑ์ สร้างความยั่งยืนตลาดทุนไทย

ก.ล.ต.เฮียริ่งปรับปรุงเกณฑ์ “เทกโอเวอร์” เพิ่มความยืดหยุ่น ลดภาระเอกชน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (takeover) เพิ่มความยืดหยุ่นในการยื่นเอกสารการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการซึ่งรองรับการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่ใช้คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้และประมวลได้ทันที (machine readable) เพื่อลดภาระและอำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชน ตามแนวทาง Regulatory Guillotine

ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์ NCR เพิ่มความยืดหยุ่นบริหารสภาพคล่องโบรกฯ

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NC) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้ผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาล่วงหน้ามีเครื่องมือบริหารจัดการสภาพคล่องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ปรับปรุงค่าความเสี่ยงให้สอดคล้องกับภาวะตลาดในปัจจุบัน และรองรับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมทั้งรวมประกาศเกี่ยวกับเงินกองทุนไว้ด้วยกัน เพื่อลดภาระของผู้ประกอบธุรกิจ ตามแนวทาง Regulatory Guillotine

ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์เสนอขาย “โทเคนดิจิทัล” อ้างอิงอสังหาฯ-ทรัพย์สินอื่น

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์กำกับดูแลการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ (real estate-backed ICO) และทรัพย์สินต่าง ๆ (asset-backed ICO) เพื่อรองรับการระดมทุนรูปแบบใหม่ ๆ และคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเหมาะสม

ก.ล.ต.ส่งเสริมความรู้บุคลากรธุรกิจตลาดทุนอบรม ESG ตอบโจทย์ความยั่งยืน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็นการกำหนดให้หลักสูตรเกี่ยวกับ ESG เป็นหลักสูตรภาคบังคับสำหรับการต่ออายุความเห็นชอบของผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร และผู้จัดการกองทุน เพื่อให้บุคลากรในตลาดทุนมีความรู้ด้าน ESG เพื่อประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและตลาดทุนโดยรวม

ก.ล.ต.ชูแนวคิดสร้าง “เครือข่ายความรู้” จัดกิจกรรมให้ความรู้การเงิน-ลงทุนปชช.

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้สอดรับกับ “สัปดาห์ส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนสากล 2020” หรือ World Investor Week 2020 ของ IOSCO ตั้งแต่ 9-15 พ.ย.63 ชูแนวคิดการสร้าง “เครือข่ายความรู้” หรือ “knowledge networks” เพื่อช่วยส่งต่อความรู้ด้านการเงินการลงทุนให้เข้าถึงชุมชน จัดอบรมเครือข่ายภาคประชาชน ออกบูธให้ความรู้ในต่างจังหวัด และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ตลอดสัปดาห์

ก.ล.ต.ปรับปรุงเกณฑ์ด้านตลาดทุน 81 โครงการย่อยคาดเสร็จปี 63-65

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เผยความคืบหน้าโครงการ Regulatory Guillotine ปรับปรุงกฎเกณฑ์ทุกด้าน ผ่านโครงการย่อย 81 โครงการ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจและลดภาระของประชาชน สอดคล้องกับหลักการในมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ คาดแล้วเสร็จปี 63-64 เผยไตรมาส 3/63 จำนวน 5 โครงการย่อยเสร็จเรียบร้อย

ก.ล.ต.เผย “ค่าธรรมเนียมซื้อขายหุ้น-อนุพันธ์” ร่วม “ช้อปดีมีคืน” ใช้ลดภาษีได้

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. แจ้งผู้ลงทุนสามารถนำค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามโครงการ “ช้อปดีมีคืน” สูงสุดไม่เกิน 3 หมื่นบาท

ก.ล.ต.เผยขายหุ้น-หุ้นกู้เพิ่ม Q3 ตราสารหนี้กลุ่มยั่งยืนฮิต

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. สรุปผลไตรมาส 3/63 เสนอขายหุ้น-ตราสารหนี้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มยั่งยืนมากถึง 49,800 ล้านบาทในช่วง 9 เดือน เทนเดอร์ออฟเฟอร์เพื่อเทกโอเวอร์-ออกจากตลาดรวมลดลงเหลือ 4 บริษัท 

1 2 3 47