ก.ล.ต.

ก.ล.ต.ผนึก UN-PRI-กบข.-AIMC จัดสัมมนาให้ความรู้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ผนึกองค์การสหประชาชาติ PRI กบข. และ AIMC จัดสัมมนาออนไลน์ให้ความรู้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เพื่อส่งเสริมหลักการลงทุนที่รับผิดชอบ

ก.ล.ต.ลงโทษผู้แนะนำลงทุนรับมอบหมายจากลูกค้าตัดสินใจซื้อขายแทน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 และผู้จัดการสาขา “ธนัญชกร ขาวเพียรพานิชย์” ขณะกระทำผิดสังกัดบล.โกลเบล็ก กรณีรับมอบหมายในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน

ก.ล.ต.จ่อปรับเกณฑ์การให้บริการผู้จัดการเงินทุน-ที่ปรึกษา DeFi

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้บริการลูกค้าของผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลและที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล ที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมบน Decentralized Finance Platform (แพลตฟอร์ม DeFi) ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการชักชวนให้ประชาชนมาใช้บริการในวงกว้างเนื่องจากมีความเสี่ยงสูง มีกรณีที่เป็นการหลอกลวงและการโจรกรรมทางไซเบอร์ ทำให้เสียหายและอาจไม่มีโอกาสในการดำเนินคดีหรือติดตามทวงคืน

ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็น”แก้เกณฑ์การชำระบัญชีกองทุนรวม”

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การชำระบัญชีของกองทุนรวม ให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ของการเลิกกองทุนรวม ไม่เป็นภาระแก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ตามแนวทาง Regulatory Guillotine* โดยยังคงคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

ก.ล.ต. – บช.ก. ยกระดับทำงานเชิงรุก เพิ่มประสิทธิภาพบังคับใช้กม.

HoonSmart.com>>สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประชุมร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือในการสืบสวนและตรวจสอบการกระทำผิดในตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ก.ล.ต.จัดประชุมออนไลน์ บทบาทหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบฯ ยกระดับการกำกับดูแลกิจการ

HoonSmart.com>>สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดประชุมออนไลน์ เพื่อสื่อสารบทบาทหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลคุณภาพของการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อยกระดับคุณภาพการกำกับดูแลกิจการและคุณภาพรายงานทางการเงินให้ดียิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 600 ราย จาก 400 บริษัทจดทะเบียน

ก.ล.ต.-HKIFA เปิดเวทีธุรกิจกองทุนรวมสร้างพันธมิตรขายกองทุนฮ่องกง-ไทย

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุนฮ่องกง (HKIFA) จัดงาน Hong Kong – Thailand Business Matching Day ครั้งที่ 2 เปิดโอกาสการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบธุรกิจฮ่องกงและไทยในการเสนอขายกองทุนรวมระหว่างกัน ภายใต้โครงการจัดการลงทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย (HK-TH MRF)

ก.ล.ต.เล็งปรับปรุงพ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รองรับเปลี่ยนผ่านสู่ออมภาคบังคับ

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็นประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปัจจุบัน พร้อมเสนอแนวทางการปรับปรุง พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รองรับร่าง พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ เปลี่ยนผ่านจากการออมภาคสมัครใจไปเป็นการออมภาคบังคับ

ก.ล.ต.ปรับปรุงเกณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหนุนธุรกิจรับมือภัยไซเบอร์

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็น “ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิผล พร้อมรับมือต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนในการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของภาคตลาดทุน

1 2 3 67