ก.ล.ต.

เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองไหนดี

ฝ่ายกำกับธุรกิจออกแบบการลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

หากเอ่ยถึงคำว่า ‘สังคมสูงวัย’ (Aged Society) เชื่อว่าเพื่อนสมาชิกหลายท่านคงคุ้นหูกันเป็นอย่างดี เนื่องจากประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายในการเข้าสู่ ‘สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์’ ในปี 2566

ก.ล.ต.ขีดเส้นตาย Bitkub แก้ไขเหรียญ 4 ส.ค.65

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. เปิดเผยมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้ บริษัท บิทคับ ออนไลน์  (Bitkub) ดำเนินการแก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB เข้ามาให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2565

บอร์ดก.ล.ต.บี้ Zipmex เปิดซื้อขาย ฝาก-ถอนสินทรัพย์ดิจิทัล

HoonSmart.com>>คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้ บริษัท ซิปเม็กซ์ (Zipmex) เปิดซื้อขายตาม Trading rules และฝาก/ถอนสินทรัพย์ดิจิทัล ภายใน 3 วัน เพื่อเพิ่มความคุ้มครองทรัพย์สิน  และเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการของลูกค้า

ก.ล.ต.ประกาศวันหยุดผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์-สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประจำปี 66

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ออกประกาศกำหนดวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2566

ก.ล.ต.สั่ง Zipmex ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับ “ทรัพย์สินของลูกค้า”

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.สั่งบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้า พร้อมหลักฐานนำสินทรัพย์ดิจิทัลฝาก ZipUp เหตุข้อมูลที่ได้รับยังขาดสาระสำคัญประกอบการพิจารณา

ก.ล.ต.-ตลท.จ่อปรับเกณฑ์ห้าม ‘Investment Company’ ขายหุ้น IPO-เป็นบจ.

HoonSmart.com>> “ก.ล.ต.-ตลาดหลักทรัพย์ฯ” เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงหลักเกณฑ์ “สำหรับบริษัทที่ออกเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน บริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai” ต้องไม่ประกอบธุรกิจในลักษณะการบริหารจัดการเงินลงทุน (investment company) เพื่อความชัดเจนในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน

ก.ล.ต.ปรับปรุงนิยามผู้ลงทุนกองอสังหาฯ-อินฟราฟันด์-ทรัสต์


HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ปรับปรุงนิยามผู้ลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับคุณสมบัติและความสามารถในการรับความเสี่ยง

บอร์ดก.ล.ต.เคาะเพิ่มเกณฑ์ “เงินทุน” ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

HoonSmart.com>> บอร์ดก.ล.ต.เห็นชอบหลักปรับปรุงหลักเกณฑ์ “ด้านเงินทุน” ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ให้มีความพร้อมและมีเงินทุนเพียงพอรองรับการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในส่วนเงินทุนแรกเข้า “ธุรกิจเก็บรักษาสินทรัพย์ลูกค้า-ศูนย์ซื้อขาย” เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็น 100 ล้านบาท จาก 50 ล้านบาท ส่วนนายหน้าซื้อขายเพิ่มเป็น 50 ล้านบาท จาก 25 ล้านบาท และผู้ค้าเพิ่มเป็น 50 ล้านบาท จาก 5 ล้านบาท เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ตลาดเพิ่มการคุ้มครองผู้ซื้อขาย และเพิ่มความยืดหยุ่น พร้อมจัด focus group หารือกับผู้ประกอบธุรกิจและเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อไป

เปิดตัว “แผนที่โอกาสการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับภาคธุรกิจและนักลงทุน”

HoonSmart.com>> โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทยร่วม ก.ล.ต. เปิดตัว “แผนที่โอกาสการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับภาคธุรกิจและนักลงทุน” เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในไทย

1 2 3 78