10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2566

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

EquityLargeCap_Oct.2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพTHDRMF-1.321.5415.613.72
2ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมTISCOHD-SSF-1.331.51----
3ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTISCOHD-A-1.331.5116.204.29
4ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TDSLTF-B-1.96-0.1914.034.38
5ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TDSLTF-A -2.23-0.7213.423.82
6ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (N)TDSLTF-N-2.23-0.7213.43--
7ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้TISCODS-2.22-1.0213.844.02
8ไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBTHAICGP-5.47-3.567.80-0.11
9เอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาวMIFLTF-0.94-3.668.57-2.22
10เอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออมMIFSSF-0.94-3.678.57--

Equity Small Mid Cap_Oct. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12ASP-T12-1.01-2.08----
2แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษASP-SME-SSFX-2.73-2.6211.07--
3แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมASP-SME-SSF-2.78-2.7411.01--
4แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-SMELTF-T-2.83-2.7911.249.77
5แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาวชนิดไม่มีประโยชน์ทางภาษีASP-SMELTF-A-2.83-2.7911.24--
6บัวหลวงธนคมBTK-2.88-3.1810.61-0.45
7แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าASP-SME-A-3.63-3.4811.9210.45
8อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว 70/30ABLTF 70/30-4.90-3.923.68-2.28
9ธนชาตพริวิเลจT-Privilege-5.62-5.731.81-0.56
10อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็นABTED-6.86-6.246.41-3.65

Property Indirect_Oct. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้LHTPROP-14.31-13.07-6.77-6.48
2แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพLHTPROPRMF-14.22-13.18-6.14-5.55
3แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ILHPROP-I-14.38-13.30-7.01-7.10
4แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์LHPROPINFRA-E-14.61-13.73-6.69--
5แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผลLHPROPINFRA-D-14.61-13.77-6.80-6.44
6เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์M-PROPERTY-15.09-14.58-5.83-6.62
7เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์MPDIVUNIT-15.57-14.81-6.07--
8เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการลงทุนMPDIVMF-15.57-14.82-6.07-6.29
9เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพMPDIVPVD-15.57-14.82----
10เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออมMPDIVSSF-15.61-14.85-6.08--

Aggressive Allocation _Oct. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เวลธ์พลัส อัลติเมทWP-ULTIMATE-3.043.72----
2เค ฟิต แอลโลเคชั่น LK-FITL-4.231.37-3.91-1.92
3เค ฟิต แอลโลเคชั่น XLK-FITXL-4.890.95-4.35-1.28
4เวลธ์พลัส สปีดอัพWP-SPEEDUP-2.850.50----
5เอไอเอ คอมบายด์ แอกเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์AIA-IAA-5.98-1.48----
6บีแคป โกลบอล ทาร์เก็ต เดท 2050 เพื่อการเลี้ยงชีพBCAP-2050 RMF-2.45-1.711.76--
7บีแคป โกลบอล เวลท์ 90BCAP-GW90-2.55-1.981.79--
8ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586SCB2586-4.78-2.293.20-3.02
9บีแคป โกลบอล เวลท์ 90 เพื่อการออมBCAP-GW90 SSF-2.72-2.311.26--
10บีแคป โกลบอล แทคทิเคิลBCAP-GTAC-1.86-2.522.13--

Moderate Allocation_Oct. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เวลธ์พลัส สปาร์คWP-SPARK-2.402.48----
2เอไอเอ คอมบายด์ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์AIA-IMA-3.830.24----
3เค ฟิต แอลโลเคชั่น MK-FITM-3.210.190.030.01
4เวลธ์พลัส บาลานซ์WP-BALANCED-2.03-0.21----
5แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่าASP-AAA-A-3.88-0.901.45--
6บีแคป โกลบอล ทาร์เก็ต เดท 2030 เพื่อการเลี้ยงชีพBCAP-2030 RMF-1.84-0.940.26--
7แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติASP-AAA-R-3.90-0.961.39--
8บัวหลวงบีแมพส์ 55BMAPS55-2.09-1.22-0.58--
9บัวหลวงบีแมพส์ 55 เพื่อการเลี้ยงชีพBMAPS55RMF-1.93-1.37----
10บีแคป โกลบอล ทาร์เก็ต เดท 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพBCAP-2040 RMF-2.33-1.551.37--

Conservative Allocation_Oct. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทหารไทย อินคัมพลัสTMBINCOME0.511.480.757.00
2เอไอเอ คอมบายด์ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์AIA-ICA-1.801.45----
3ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566SCB2566-0.030.581.720.49
4เวลธ์พลัส ไลท์WP-LIGHT-0.940.39----
5เค ไลฟ์สไตล์ 2500K-2500-0.35-0.182.361.19
6เค ฟิต แอลโลเคชั่น SK-FITS-2.62-0.33-0.390.11
7เค แพลน 2K-PLAN2-1.87-0.432.50 1.11
8บีแคป โกลบอล เวลท์ 10BCAP-GW10-1.44-0.46-1.06--
9กรุงศรีมิกซ์ 2TMKFMX2TM-1.38-0.460.210.12
10เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Ultra Light ชนิด ESKKP SG-AA Ultra Light-ES-3.41-0.51----

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2566

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2566

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2566

 

ขอบคุณข้อมูลจาก