ก.ล.ต.

ก.ล.ต.ลงโทษผู้แนะนำลงทุนใช้บัญชีบุคคลอื่น-ตัดสินใจแทนลูกค้า

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน “ศรุดา สวรรยาธิปัติ” ขณะกระทำผิดสังกัดบล.บัวหลวง เป็นเวลา 2 ปี 3 เดือน ฐานใช้บัญชีของผู้ลงทุนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อบุคคลอื่น และรับมอบหมายในการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนผู้ลงทุน

ก.ล.ต.คว้าคะแนนประเมินคุณธรรม-ความโปร่งใสปี 63 เพิ่มขึ้นแตะ 91.79%

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เผยผลคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประเมินโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้คะแนนเพิ่มขึ้นเป็ 91.79% จากปีที่แล้ว 89.99% ซึ่งเป็นผลจากคะแนนที่เพิ่มขึ้นจากด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการและการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันอย่างมีนัยสำคัญ

ก.ล.ต.เซ็น MoU “สำนักงานคดีแพ่ง” เพิ่มประสิทธิภาพบังคับใช้มาตรการลงโทษทางแพ่ง

HoonSmart.com>> สำนักงานก.ล.ต. ร่วมกับสำนักงานคดีแพ่ง สำนักงานอัยการสูงสุด (สำนักงานคดีแพ่ง) ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิดในตลาดทุน รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการ บุคลากร และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ณ สำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2563

ก.ล.ต.ผนึกธ.ก.ส.ปั้นเดอะเทรนเนอร์ส่งต่อความรู้การจัดการเงินส่วนบุคคลเยาวชน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ปักหมุดเสริมสร้างความรู้การจัดการเงินส่วนบุคคลแก่เยาวชนทั่วประเทศผ่านการสร้างเครือข่ายวิทยากรตัวคูณ (train the trainer) จับมือ ธ.ก.ส. จัดอบรมพนักงาน ธ.ก.ส. ให้เป็นวิทยากรตัวคูณด้านการลงทุนเป็นโครงการแรก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากกลไกตลาดทุน

ก.ล.ต.หนุนศบศ.เสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการอสังหาฯ-SMEs

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.พร้อมสนับสนุนศบศ.เห็นชอบหลักการปรับปรุง Smart Visa ให้เชื่อมโยงกับการลงทุน เพื่อดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติ คาดจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ REIT และเตรียมขอความร่วมมือบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ credit term

ก.ล.ต.ชงอัยการฟ้อง 3 รายอินไซด์ซื้อ UOB8TF หลังไม่ยินยอมจ่ายค่าปรับ 1.2 ล้าน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.ส่งอัยการฟ้องผู้กระทำผิด 3 ราย “เอกรัตน์ อภิวัฒนพร-อุสุมา สารพูนทรัพย์-ธิติรัตน์ โลหะเศรษฐ์” อาศัยข้อมูลภายในซื้อหน่วยลงทุน UOB8TF หลังผู้กระทำผิดไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง เป็นเงินรวมกว่า 1.2 ล้านบาท พร้อมส่งต่อ ปปง.พิจารณาต่อ

1 2 3 4 5 45