ก.ล.ต.

“ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนไทย เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงินของทุกคน”

ใน “ตลาดทุนไทย” มีผลิตภัณฑ์การลงทุนหลากหลายประเภท สามารถรองรับความต้องการทางการเงินของผู้คนได้แทบทุกกลุ่ม ทั้งผู้ต้องการระดมทุน เช่น บริษัทต้องการระดมทุนเพื่อนำมาพัฒนาธุรกิจ ขยายกำลังการผลิต หรือนำไปใช้บุกตลาดใหม่เพิ่มโอกาสในการแข่งขันของกิจการ และผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่หลายหลายเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงิน เช่น การสะสมทุนไว้รองรับวัยเกษียณ หรือการเก็บออมเพื่อเป้าหมายต่าง ๆ

ก.ล.ต.ส่งอัยการฟ้อง 2 รายต่อศาลแพ่ง สร้างวอลุ่มเทียมสินทรัพย์ดิจิทัลใน Satang Pro

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. ขอให้พนักงานอัยการฟ้อง “บริษัท LLC Fair Expo พร้อม Mr. Mikalai Zahorski” ต่อศาลแพ่งในอัตราสูงสุด เรียกชำระรวมกว่า 12 ล้านบาท กรณีกระทำผิด สร้างปริมาณเทียมสินทรัพย์ดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ก.ล.ต. เปิดตัวโครงการ “ตลาดทุนไทย ร่วมใจส่งพลังความรู้ สู่ประชาชน”

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เปิดตัวโครงการ “ตลาดทุนไทย ร่วมใจส่งพลังความรู้ สู่ประชาชน” ชวนผู้ประกอบธุรกิจฯ ผนึกกำลังเสริมสร้างทักษะทางการเงินให้คนไทย

ก.ล.ต.เฮียริ่งปรับปรุงเกณฑ์เสนอขาย debt-liked ICO, infra-backed ICO

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นร่างประกาศปรับปรุงเกณฑ์เสนอขาย “โทเคนดิจิทัลที่มีการจัดโครงสร้างและให้ผลตอบแทน ซึ่งมีลักษณะคล้ายหนี้ (debt-liked ICO) และ “โทเคนดิจิทัลที่มีกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรือกระแสรายรับจากกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นทรัพย์สินอ้างอิง” (infra-backed ICO) เพื่อให้มีกลไกการป้องกันความเสี่ยงและการคุ้มครองผู้ลงทุนที่เพียงพอเหมาะสม

ก.ล.ต.จ่ออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมเร่งด่วน เอื้อบลจ.จับจังหวะตลาดขายกอง

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เตรียมออกหลักเกณฑ์ “การอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบเร่งด่วน” (fast track) เอื้อ บลจ.เสนอขายกองทุนรวมสอดได้คล้องสภาวะตลาด

TASCO-TIPCO ยันก.ล.ต.กล่าวโทษ” กรรมการ”อินไซด์หุ้น ไม่กระทบธุรกิจ

HoonSmart.com>> ” ทิปโก้แอสฟัลท์ (TASCO) – ทิปโก้ฟูดส์ (TIPCO)” แจงกรณีก.ล.ต.กล่าวโทษ “ลักษณา ทรัพย์สาคร” กรรมการบริษัท ใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้น TASCO สั่งปรับเป็นเงิน 2.48 ล้านบาท ห้ามเป็นกรรมการ-ผู้บริหาร เป็นเวลา 14 เดือน ไม่กระทบการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ก.ล.ต.สรุปตลาดตราสารหนี้เอกชนครึ่งปีแรก 66 พร้อมข้อแนะนำเบื้องต้นในการลงทุน

ภาพรวมตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนในช่วงครึ่งแรกของปี 66 มีทิศทางเติบโตอย่างต่อเนื่อง มูลค่าคงค้าง 4.86 ล้านล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 65 ร้อยละ 6.6 ส่วนใหญ่เป็นตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือหรืออันดับเครดิตในระดับ A ขึ้นไป (คิดเป็นร้อยละ 84 ของมูลค่าคงค้างตราสารหนี้ภาคเอกชนทั้งหมด)

ก.ล.ต.จัดสัมมนาส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนผู้ประกอบการ BCG New S-curve , SME

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. จัดงานสัมมนา “การเผยแพร่บทศึกษาระบบนิเวศ และนโยบายที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ BCG New S-curve และ SME”

ก.ล.ต.สั่งเพิกถอนผู้แนะนำลงทุน 10 ปี หลอกลูกค้าโอนเงินซื้อกองทุนเข้าบัญชีตนเอง

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุน “ธีระศักดิ์ ทิพย์บุญศรี” เป็นเวลา 10 ปี กรณีปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ซื่อสัตย์สุจริต หลอกให้ลูกค้าโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและเงินฝากเข้าบัญชีตนเอง ขณะกระทำผิดสังกัด “ธนาคารเกียรตินาคินภัทร”

ก.ล.ต.เฮียริ่งศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า-สำนักหักบัญชีฯประกอบธุรกิจอื่น

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นร่างประกาศการให้ความเห็นชอบ “ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” ขยายฐานประกอบธุรกิจได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อลูกค้าภายใต้หลักเกณฑ์ก.ล.ต. กำหนด รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดทุนโดยรวม

1 2 3 4 5 98