ก.ล.ต.

ก.ล.ต.เตรียมปรับเกณฑ์ออก DR สร้างความยืดหยุ่น เพิ่มทางเลือกผู้ลงทุน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกและเสนอขาย “ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ” เพื่อลดภาระอุปสรรคและสร้างความยืดหยุ่นในการออก DR ให้กับภาคเอกชน และเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน พัฒนาผลิตภัณฑ์ DR ไทย

ก.ล.ต.เปิด “สถานีเรียนรู้การลงทุน” งานมันนี่เอ็กโป 22-25 ต.ค.

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ร่วมออกบูธงานมหกรรมการเงิน กรุงเทพฯ ด้วยแนวคิด “สถานีเรียนรู้การลงทุน” ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากตลาดทุน ทั้งการลงทุนด้วยความเข้าใจ ป้องกันจากภัยกลโกง พร้อมเปิดคลินิกระดมทุนให้คำแนะนำเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ 22 – 25 ต.ค.นี้ บูธ M9 อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ก.ล.ต.ลงดาบผู้แนะนำการลงทุน 1 ปีฐานแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน “องอาจ ศุทธสกุล” ขณะกระทำผิดสังกัดธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเมื่อพ้นระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค.2563 ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กรณีแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน

ก.ล.ต.จัดเสวนาออนไลน์ “หุ้นกู้เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม : หุ้นกู้แห่งอนาคต”

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. จัดเสวนาออนไลน์ SDGs Bonds: Finance for a Better Future (หุ้นกู้เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม: หุ้นกู้แห่งอนาคต) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนจากภาคธุรกิจและภาครัฐ ให้ตระหนักถึงประโยชน์และกระตุ้นให้ใช้ประโยชน์จากตลาดตราสารหนี้ในการระดมทุนสำหรับใช้ในโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ก.ล.ต.เพิ่มอำนาจกำกับตรวจสอบ จ่อขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชี

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. กำลังแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯทั้งฉบับ เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและตรวจสอบ เพิ่มอำนาจในการลงโทษผู้สอบบัญชี คาดเสนอบอร์ด ไตรมาส 2 ปี 64 เตรียมนำมาตรฐานการควบคุมสำนักงานสอบบัญชีใหม่มาใช้ในปี 66

ก.ล.ต.รับฟังความเห็นแผนคุ้มครองพยานคดีตลาดทุน เพิ่มประสิทธิภาพใช้กม.

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็นจัดมาตรการคุ้มครองพยานในคดีที่เกี่ยวกับตลาดทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย และให้ความคุ้มครองบุคคลที่ชี้เบาะแสหรือพยานตั้งแต่ในชั้นการตรวจสอบการกระทำความผิด พร้อมจัดประชุมรับฟังความเห็นจากประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวันที่ 22 ต.ค.63

ก.ล.ต.เผยผลตอบรับดีเสวนา “ส่งเสริมการทำหน้าที่กก.ตรวจสอบ” หนุนบจ.โตยั่งยืน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.จัดเสวนา หัวข้อ “Strengthening Good Corporate Governance by Audit Committee and Independent Director: Experiences from Fraud Cases” ส่งเสริมการทำหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทจดทะเบียน เพื่อยกระดับการจัดทำรายงานทางการเงินขององค์กรให้เข้มแข็ง โดยถ่ายทอดผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เพจ “สำนักงาน กลต.” และเพจ “Thai Institute of Directors (IOD)” เมื่อวันที่ 29 ก.ย.63 ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก มียอดผู้เข้าถึง (reach) รวม 5,509 คน

ก.ล.ต.เพิกถอนไลเซ่นส์ “บลน.บรอดเกท” บกพร่องด้านบริหารจัดการ-ระบบงาน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน, ใบอนุญาตแบบ ง (ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน) และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ “บลน.บรอดเกท (ประเทศไทย)” มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค.2563 เนื่องจากมีความบกพร่องด้านการบริหารจัดการและขาดความพร้อมด้านระบบงานอย่างมีนัยสำคัญ

1 2 3 4 5 47