ก.ล.ต.

สสว. MOU ก.ล.ต.-ตลท.ส่งเสริม SMEs-Startups เติบโตผ่านตลาดทุนไทย

HoonSmart.com>> สสว. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อส่งเสริมการเติบโตของผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ผ่านกลไกตลาดทุน และสร้างความพร้อมให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุน เพื่อเติบโตเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ได้อย่างมีคุณภาพ อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการเติบโตเศรษฐกิจไทย

ก.ล.ต.สัมภาษณ์เด็กจบใหม่ สมัครงานกว่า 1,200 คน รู้ผล 20 ต.ค.นี้

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. สรุปผล “โครงการเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่ตลาดทุน” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครงานที่จบการศึกษาใหม่ในสาขาต่าง ๆ เข้าร่วมงาน โดยมีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์งานกว่า 1,200 คน พร้อมประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกใน 20 ต.ค.63 และเริ่มงาน 1 พ.ย.63

ก.ล.ต.จับมือสสว.สนับสนุน SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.เซ็น MOU สสว. สนับสนุน SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุน หนุนเติบโต แข่งขันได้ระดับสากล เผย SME ระดมทุนสำเร็จ 13 ราย มูลค่ารวมกว่า 78 ล้านบาท

ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์ “กองอสังหาฯ-ทรัสต์-โครงสร้างพื้นฐาน” สอดคล้องสภาวะปัจจุบัน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ตามแนวทางการปรับปรุง ทบทวนและลดขั้นตอนหลักเกณฑ์ (Regulatory Guillotine) ลดภาระภาคธุรกิจ

ก.ล.ต.ฟันอดีตผู้บริหาร-ผู้แนะนำลงทุน “บลน.บรอดเกท” ฐานปฏิบัติหน้าที่ไม่ซื่อสัตย์

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ “เฟรดดริค อีแอน แมคอินไทร์” อดีตผู้บริหาร บลน.บรอดเกท (ประเทศไทย) เป็นเวลา 8 ปี ฐานละเลยการตรวจสอบดูแลการดำเนินงาน พร้อมลงโทษผู้แนะนำการลงทุน 2 ราย “สก๊อต คิงส์ลี่-อดัม เจมส์ คล๊าก” รายละ 2 ปี 6 เดือน กรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ให้บริการและเสนอขายผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ไม่ได้รับอนุญาตแก่ผู้ลงทุนในประเทศไทย

ก.ล.ต.เผยมีผู้สมัครงาน Job Expo กว่า 2,000 คน นัดสัมภาษณ์ 5 ต.ค.นี้

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. สรุปผลการเข้าร่วมงาน Job Expo Thailand 2020 ตั้งแต่วันที่ 26 – 28 ก.ย.63 ผู้จบการศึกษาใหม่ยื่นใบสมัครงานรวม2,063 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรีร้อยละ 90 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร้อยละ 10 พร้อมเปิดรับสมัครทางออนไลน์จนถึงวันที่ 2 ต.ค.63 จัดสอบสัมภาษณ์ 5 ต.ค.63 ในงาน “สมัครงานกับ ก.ล.ต.” ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

ก.ล.ต.ปรับปรุงเกณฑ์จัดการกองทุนรวมรับสภาวการณ์ปัจจุบัน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงประกาศการจัดการกองทุนรวม เพื่อทบทวนหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ลดภาระให้แก่บริษัทจัดการลงทุน ตามแนวทาง Regulatory Guillotine

ก.ล.ต.รับเด็กจบใหม่ทำงาน-สอบสัมภาษณ์ 5 ต.ค.นี้ สนามกีฬาแห่งชาติ

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เชิญชวนผู้จบการศึกษาใหม่ยื่นใบสมัคร ภายใต้ “โครงการเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่ตลาดทุน” โค้งสุดท้าย พร้อมสอบสัมภาษณ์ ในงาน “สมัครงานกับ ก.ล.ต.” วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ สร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าสู่เส้นทางอาชีพในตลาดทุน

ก.ล.ต.ลงโทษผู้แนะนำลงทุนใช้บัญชีบุคคลอื่น-ตัดสินใจแทนลูกค้า

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน “ศรุดา สวรรยาธิปัติ” ขณะกระทำผิดสังกัดบล.บัวหลวง เป็นเวลา 2 ปี 3 เดือน ฐานใช้บัญชีของผู้ลงทุนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อบุคคลอื่น และรับมอบหมายในการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนผู้ลงทุน

ก.ล.ต.คว้าคะแนนประเมินคุณธรรม-ความโปร่งใสปี 63 เพิ่มขึ้นแตะ 91.79%

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เผยผลคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประเมินโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้คะแนนเพิ่มขึ้นเป็ 91.79% จากปีที่แล้ว 89.99% ซึ่งเป็นผลจากคะแนนที่เพิ่มขึ้นจากด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการและการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันอย่างมีนัยสำคัญ

1 2 3 4 5 6 47