10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ม.ค. 2563

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

กองทุน LTF_Jan 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาวASP-SMELTF-5.386.90----
2ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30SCBLT1-1.804.753.852.17
3เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาวM-MIDSMALL LTF-6.134.66----
4ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัสSCBLT2-3.273.915.153.16
5ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TMSLTF-B-5.773.621.45--
6ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TMSLTF-A-6.033.070.88--
7ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์SCBLT4-6.881.331.320.16
8ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาวTMBTMSMVLTF-8.270.60-0.41--
9ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ตSCBLTT-5.950.492.882.65
10เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผลK20SLTF-4.970.441.983.54

RMF - Quity_Jan 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1เค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKEURMF12.0025.409.156.86
2กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFGBRANRMF7.4125.2110.33--
3บัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพB-INNOTECHRMF13.8924.93----
4แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพLHTPROPRMF3.2523.5112.26--
5เอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพM-PROP RMF3.3422.6713.30--
6กรุงศรีโลกบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFGTECHRMF10.8122.25----
7ไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGIF9.4821.669.11--
8พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพPRINCIPAL iPROPRMF6.5720.6012.2814.54
9ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพTMBEGRMF7.1520.557.965.25
10ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพTMBCORMF7.4920.3916.59--

RMF - Allocation_Jan 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1กรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพKT-PIF RMF3.5819.3711.91--
2ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGWP4.2910.684.901.70
3ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGW4.2910.194.241.59
4เค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพKGARMF5.7310.153.983.11
5ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพUOBGARMF5.8910.022.82--
6ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพUIFRMF3.786.802.61--
7แอล เอช โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพLHGINCOMERMF2.296.26----
8ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTINRMF-A-0.385.26----
9ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพTINRMF-P-0.385.26----
10ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGINCOMERMF1.795.163.28--

RMF - Fixed Income_Jan 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1เคแทม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-BOND RMF2.306.872.750.49
2ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGRMF1.875.922.520.40
3ธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพT-GlobalBondRMF2.315.770.94-1.98
4กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFAFIXRMF2.865.42----
5กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพKFLTGOVRMF2.755.383.242.47
6กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKFSINCRMF1.885.283.27--
7ไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพSCBRM22.724.802.482.04
8ภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพPHATRA INRMF1.944.172.722.30
9ทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพTMBBFRMF2.094.142.572.32
10กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพKFMTFIRMF2.073.932.422.14

RMF - Other_Jan 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF9.8018.023.872.26
2กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKFGOLDRMF9.8017.961.430.66
3ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBGOLDHRMF8.3517.646.652.48
4เคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-GOLD RMF8.2817.626.342.78
5เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKGDRMF8.3317.507.013.04
6ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGOLDRMF-UH10.7817.344.282.46
7ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGOLDSRMF8.0617.126.452.36
8ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - HUOBGRMF-H8.3117.116.322.37
9ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-HTGOLDRMF-H9.2116.397.332.90
10วรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพGOLD-RMF8.2515.593.900.97

 

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ม.ค. 2563

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ม.ค. 2563

10 อันดับกองทุนตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ม.ค. 2563

 

ขอบคุณข้อมูลจาก