10 อันดับกองทุนตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ม.ค. 2563

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Mid Long Term Bond_Jan 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อKTILF1.456.453.13.54
2กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFAFIXRMF2.865.42----
3กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพKFLTGOVRMF2.755.383.242.47
4ไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพSCBRM22.724.82.482.04
5กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้KFAFIX2.284.363.06--
6หารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพTMBBFRMF2.094.142.572.32
7กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์KFSMUL2.084.042.632.35
8ทหารไทย ธนไพบูลย์TMBABF1.593.982.692.72
9เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFIRMF1.873.742.432.36
10เค ตราสารหนี้K-FIXED1.853.722.342.45

Short Term Bond_Jan 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพPHATRA INRMF1.944.172.722.30
2เคเอ คอร์เปอเรท บอนด์KACB2.063.962.672.65
3กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพKFMTFIRMF2.073.932.422.14
4กรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบันKTFIXPLUS-I1.983.902.34--
5ภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัมPHATRA ACT FIXED1.883.852.64--
6กรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดสะสมมูลค่าKTFIXPLUS-A1.943.842.24--
7กรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดจ่ายเงินปันผลKTFIXPLUS-D1.943.832.232.08
8พรินซิเพิล ตราสารหนี้PRINCIPAL FI1.933.832.812.85
9ธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพT-NFRMF2.023.782.482.55
10กรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปีKTFIX-1Y3Y2.013.732.362.13

Money Market_Jan 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผลPRINCIPAL iDAILY-D0.682.151.451.52
2พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มPRINCIPAL iDAILY-C1.442.141.451.48
3แอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2ASP20.721.681.641.79
4ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคลTCMF-I0.781.60----
5ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอยTCMFENJOY0.761.561.411.52
6ทหารไทยธนวัฒน์TMBCB0.781.501.261.32
7พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนสถาบันPRINCIPAL iDAILY-I0.741.49----
8เค ตราสารหนี้ระยะสั้นK-SF0.751.481.301.40
9เค บริหารเงินK-CASH0.691.431.271.32
10แอล เอช ตลาดเงินLHMM0.661.421.281.36

Global Bond_Jan 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-CSBOND-A6.4212.75----
2ไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าSCBOPPA7.2212.38----
3ไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัตSCBOPPR7.2112.38----
4พรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้ ชนิดสะสมมูลค่าPRINCIPAL GPS-A4.9711.76----
5เคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์KT-WCORP3.9511.623.912.83
6ไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)SCBGSIFR3.8910.004.32--
7ไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์SCBGSIF3.899.994.313.69
8ภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์PHATRA G-UBOND-H3.429.26----
9ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติUDB-N3.358.88----
10ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติUDB-A3.358.88----

Emerging Market Bond_Jan 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์K-APB4.5213.42----
2ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่SCBEMBOND3.9811.203.971.73
3อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์AEOB2.059.273.634.07
4ตราสารหนี้เอเชียASIA-B3.259.203.593.06
5ทีเอ็มบี Emerging BondTMBEBF1.508.05----
6ทีเอ็มบี Asian BondTMBASIAB2.307.983.04--
7เค ตราสารหนี้เอเชียK-AFIXED2.917.12----
8กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์KF-ELI1.255.933.140.53
9เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผลADR-D0.461.251.230.27

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ม.ค. 2563

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ม.ค. 2563

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ม.ค. 2563

ขอบคุณข้อมูลจาก