10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ม.ค. 2563

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ม.ค. 2563

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Equity Large-Cap_Jan 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์TSF0.8813.579.726.22
2ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30SCBLT1-1.804.753.852.17
3ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัสSCBLT2-3.273.915.153.16
4ไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBMLTP-6.002.33----
5ไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดจ่ายเงินปันผล)SCBPMO-5.882.123.723.83
6ไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBPMOP-5.882.12----
7ไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBTEQ-3.972.004.78--
8ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์SCBLT4-6.881.331.320.16
9ไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity ชนิดสะสมมูลค่าSCBMLTA-6.511.25----
10ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ตSCBLTT-5.950.492.882.65

Equity Small MidCap_Jan 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ASP-SME-3.939.07----
2แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาวASP-SMELTF-5.386.90----
3เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ปM-MIDSMALL-6.275.030.45--
4กรุงไทยหุ้น Mid-Small CapKTMSEQ-9.354.94-8.93--
5เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาวM-MIDSMALL LTF-6.134.66----
6ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TMSLTF-B-5.773.621.42--
7ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TMSLTF-A-6.033.070.88--
8ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)TMSRMF-B-6.122.900.95--
9ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)TMSRMF-A-6.422.250.312.01
10ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVDTMSRMF-P-6.422.240.31--

Property Indirect_Jan 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพLHTPROPRMF3.2523.5112.26--
2ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผลSCBPIND5.4922.92----
3ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่าSCBPINA5.4622.89----
4แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ALHPROP-A7.8222.8812.55--
5เอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพM-PROP RMF3.3422.6713.30--
6เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์M-Property2.9622.4814.9615.04
7เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์M-PROP DIV2.8322.0613.1514.10
8แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้LHTPROP3.1721.6411.1513.67
9วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ONE-PROP0.0321.2911.7712.42
10แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ILHPROP-I2.2320.9611.10--

Aggressive Allocation_Jan 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ)UFIN-N2.7711.246.89--
2ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)UFIN-A2.7711.246.89--
3พรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์PRINCIPAL SIF3.6511.217.29--
4แอล เอช สมาร์ท อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผลLHSMART-D-2.149.597.22--
5เอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยM-INCOMEAI3.709.31----
6แอล เอช อินคัม พลัส ชนิดจ่ายเงินปันผลLHIP-D-0.628.265.65--
7ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์TISCOAGF3.057.268.856.43
8ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัสSCBPLUS1.886.394.38--
9ทีซีเอ็ม พลทรัพย์TCMCSF-1.166.125.442.36
10บัวหลวงอินคัมB-INCOME0.325.88----

Moderate Allocation_Jan 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กองทุนเปิดทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4SCBSMART42.389.484.543.32
2ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดสะสมผลตอบแทนTINC-A-0.185.93----
3ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติTINC-R-0.235.835.22--
4ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTINRMF-A-0.385.26----
5ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพTINRMF-P-0.385.26----
6ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลางTMBAAMF-1.642.623.362.74
7กรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKTWP-A-1.111.771.10--
8อเบอร์ดีน  สแตนดาร์ด แวลูABV-3.000.952.151.42
9เค ฟิต แอลโลเคชั่น MK-FITM-1.690.91----
10ไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRM3-6.960.87-0.85-0.53

Conservative Allocation_Jan 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3SCBSMART31.136.563.362.77
2ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส ชนิดสะสมผลตอบแทนTCINCP-A0.164.54----
3ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติTCINCP-R0.114.433.76--
4ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้นTMBAASF0.073.683.172.76
5ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBSMART2A-0.533.16----
6ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2SCBSMART2-0.533.151.852.21
7กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้าB-SENIOR-X0.012.92----
8กรุงศรีชีวิตดี๊ดีKFHAPPY-0.302.33----
9กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณB-SENIOR-0.882.082.383.33
10กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพKFHAPPYRMF-0.481.83----

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ม.ค. 2563

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ม.ค. 2563

10 อันดับกองทุนตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ม.ค. 2563

ขอบคุณข้อมูลจาก