10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ม.ค. 2563

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Global Equity_Jan 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลKFGBRAND-D7.5525.2510.36--
2กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFGBRANRMF7.4125.2110.33--
3พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าPRINCIPAL GOPP-A8.9123.08----
4พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มPRINCIPAL GOPP-C9.1722.88----
5ยูไนเต็ด โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ ฟันด์UGSE6.6221.848.85--
6วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธONE-UGG11.5620.4115.74--
7วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพONE-UGERMF12.3020.1711.68--
8ทหารไทย Global Quality GrowthTMBGQG5.9620.0213.55--
9ทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGQGRMF5.9319.8313.59--
10ไทยพาณิชย์โกลบอล อิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBGEQA7.9319.04----

Asia Pacific ex-Japan Equity_Jan 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยีM-ATECH16.1020.42----
2ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย ชนิดจ่ายเงินปันผลUOBSCI-D11.8315.566.993.87
3ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลUOBSCI-N11.8215.567.003.94
4อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ABAPAC4.098.172.951.84
5อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพABAPAC-RMF4.008.152.921.85
6เคแทม ออล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่าKT-AASIA-A0.327.044.46--
7ไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์SCBAEM4.985.822.090.28
8พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้PRINCIPAL APDI1.955.747.244.50
9พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้PRINCIPAL APEQ1.905.616.904.09
10ไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์SCBAEMHA4.775.58----

Emerging Market Equity_Jan 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟMS-EE EURO7.6814.903.075.91
2เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้K-GEMO4.5212.668.855.01
3กรุงศรีบริคสตาร์KF-BRIC3.4810.238.306.42
4แอสเซทพลัสบริคASP-BRIC6.137.038.954.93
5เค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุนK-SEMQ4.696.11----
6แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-ELHEM-E1.945.99----
7กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้KF-EM1.155.910.75-0.07
8วรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้1AM-GEM6.334.640.840.74
9อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ABGEM0.534.05-0.470.66
10ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติUEMIF-N2.532.95----

US Equity_Jan 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผลK-USXNDQ-A(D)13.8528.2418.6515.92
2ไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์SCBBLN12.4923.2913.96--
3อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท ฟันด์ABAG9.5421.967.827.34
4เคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์KT-US-A8.3721.269.81--
5เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผลK-USA-A(D)3.6820.0817.1413.48
6ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBS&P500P8.4919.76----
7ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์TUSEQ-UH9.7619.758.13--
8กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์KF-HUSINDX7.8118.56----
9ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอสSCBS&P5007.9318.5511.7010.30
10ทหารไทย US500 Equity IndexTMBUS5007.7718.1710.369.76

Europe Equity_Jan 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEUSMP16.5827.41----
2กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์KF-HEUROPE12.2726.4610.037.42
3เค ยูโรเปียน หุ้นทุนK-EUROPE12.0825.679.406.89
4เค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKEURMF12.0025.409.156.86
5ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคปSCBEUSM15.6425.3812.47--
6อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์ABEG10.2521.017.153.91
7ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรทTMBEG7.1720.688.485.85
8ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพTMBEGRMF7.1520.557.965.25
9กรุงศรียุโรปอิควิตี้KF-EUROPE11.6719.745.274.61
10กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFEURORMF11.6119.635.245.28

Japan Equity_Jan 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-JAPAN-A12.6722.412.75--
2เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผลKT-JAPAN-D12.6522.372.70--
3ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBNK225P9.4815.43----
4พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้PRINCIPAL JEQ9.0214.331.952.26
5ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นSCBNK2258.9214.278.567.07
6ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผลSCBNK225D8.9014.248.557.06
7อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ABJO9.9813.19-1.193.00
8ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMJP8.2212.947.38--
9ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพTJPRMF8.4412.876.675.04
10ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพTMBJERMF8.2012.787.62--

China Equity_Jan 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าKFACHINA-A8.6931.38----
2บัวหลวงหุ้นจีนB-CHINE-EQ12.6229.00----
3เค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้K-CCTV7.6126.10----
4วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี้ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-ALLCHINA-RA13.1824.65----
5ทหารไทย China OpportunityTMBCOF7.7720.5816.9913.40
6ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพTMBCORMF7.4920.3916.59--
7เค ดัชนีหุ้นจีนK-CHX-0.4018.256.74--
8ไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าSCBCHEQA7.5716.91----
9แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ASP-EVOCHINA6.2916.90----
10พรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าPRINCIPAL CHEQ-A1.2916.02----

Global Health Care_Jan 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1บัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์BCARE12.6615.298.366.93
2บัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพBCARERMF12.4915.008.05--
3กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผลKFHEALTH-D13.2414.196.692.32
4กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่าKFHEALTH-A13.2414.19----
5กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFHCARERMF13.1914.166.682.84
6ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์UGH11.2414.047.044.68
7ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์UOBSHC11.3113.837.124.72
8ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพUHCRMF10.9213.757.32--
9เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน UnhedgedK-GHEALTH(UH)12.8713.728.28--
10เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนK-GHEALTH11.1913.0411.614.07

Property - Indirect Global_Jan 2020.xlsx

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ เจแปน รีทTJREIT11.6822.539.12--
2ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัสTMBPIPF5.3421.3613.6410.96
3พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์PRINCIPAL iPROPPLUS6.1020.94----
4พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพPRINCIPAL iPROPRMF6.5720.6012.2814.54
5แอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ASP-EUPROP19.5320.4212.00--
6พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่าPRINCIPAL iPROP-A6.7220.3812.2111.24
7พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มPRINCIPAL iPROP-C6.6420.1112.2511.37
8พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติPRINCIPAL iPROP-R6.6420.1012.2111.27
9เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์KT-PROPERTY9.9520.0710.776.32
10พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผลPRINCIPAL iPROP-D6.6419.9712.2011.26

Global Allocation_Jan 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์KF-ORTFLEX17.7524.225.025.10
2กรุงไทยออพเพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมลูค่าKT-OPP-A10.7623.6211.329.49
3กรุงไทยออพเพอร์ทูนิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลKT-OPP-D10.7623.6211.329.48
4วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์1US-OPP9.4418.129.349.74
5แอสเซทพลัส StrategicASP-STRATEGIC8.4017.124.97-0.12
6ไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ ชนิดสะสมมูลค่าSCBROBOA8.2216.44----
7ไทยพาณิชย์ Global Population Trend ชนิดสะสมมูลค่าSCBPOPA5.5016.31----
8ไทยพาณิชย์ Global Population Trend (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBPOPP5.5016.31----
9ไทยพาณิชย์ Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMPOP4.9315.27----
10เค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่นK-GREAT1.7013.19----

Commodities Precious Metals_Jan 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์โกลด์SCBGOLD10.3018.944.272.60
2พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์PRINCIPAL GOLD8P8.7618.477.693.70
3บัวหลวงโกลด์ฟันด์BGOLD10.0818.434.032.36
4ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์SCBGOLDH8.7118.167.333.12
5บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF9.8018.023.872.26
6กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKFGOLDRMF9.8017.961.430.66
7กรุงศรีโกลด์KF-GOLD9.8317.923.571.97
8พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2PRINCIPAL GOLD8P28.3317.767.373.38
9ธนชาตทองคำแท่ง-UHTGOLDBULLION-UH10.9717.744.522.60
10ทหารไทย โกลด์ ฟันด์TMBGOLD12.6217.723.261.64

Commodities Energy_Jan 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์I-OIL-9.58-5.82-4.80-10.24
2ทิสโก้ ยูเอส ออยล์TUSOIL-11.11-7.11-4.11--
3ไทยพาณิชย์ออยล์SCBOIL-9.64-7.96-1.51-8.15
4ทหารไทยออย์ฟันด์TMBOIL-8.84-8.91-5.78-9.59
5เค ออยล์K-OIL-10.10-8.91-2.05-8.14
6กรุงศรี ออยล์KF-OIL-9.14-8.99-7.23-10.28
7แอสเซทพลัสออยล์ASP-OIL-10.00-9.42-3.62-9.88
8ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์TISCOOIL-10.61-9.42-2.94-9.02
9เคแทม ออยล์ ฟันด์KT-OIL-9.15-9.44-5.96-9.75

Foreign Investment Miscellaneou_Jan 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้KT-PRECIOUS13.4331.00-3.323.78
2ธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์T-INFRA8.6114.958.964.97
3ธนชาต โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์T-GlobalEnergy9.5013.59-1.06-1.16
4กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ตKF-GLS2.025.981.87--
5เคแทม เวิลด์ อะกริคัลเจอร์ ฟันด์KT-AGRI3.253.29-3.40-2.56
6พรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้PRINCIPAL GCF-3.69-2.41-2.77-1.62
7วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์ONE-ACTIVE6/2-5.62-2.97-6.31--
8เคแทม ออยล์ ทริกเกอร์ ฟันด์5%KTOIL5-1-10.11-5.55-7.47--
9ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัสSCBCOMP-5.28-6.04-5.86-6.75
10ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6TOIL6-10.83-6.64-3.60--

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ม.ค. 2563

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ม.ค. 2563

10 อันดับกองทุนตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ม.ค. 2563

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก