“พิชญ์ โพธารามิก” ลาออกซีอีโอ – บอร์ด JAS

HoonSmart.com>> JAS เผย “พิชญ์ โพธารามิก” ยื่นลาออกตำแหน่ง CEO-กรรมการ มีผล 17 ก.ย.เป็นต้นไป ด้าน MONO แจ้งยื่นออก หลังก.ล.ต.กล่าวโทษกรณีอินไซเดอร์หุ้น JTS สั่งปรับ 59 ล้านบาท ยันไม่กระทบฐานะแผนธุรกิจและฐานะทางการเงิน

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งการใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ (JTS) ผ่านทางเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 16 ก.ย.2562 ที่ผ่านมา โดยรวมถึงนายพิชญ์ โพธารามิก ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการของบริษัทฯ และมีการระบุว่าการใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าวจะเป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นผู้มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจโดยจะต้องพ้นจากตาแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ซึ่ง ก.ล.ต. อยู่ระหว่างดาเนินการต่อไปนั้น

อย่างไรก็ตามขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ก.ล.ต. เกี่ยวกับการให้พ้นจากตาแหน่งของกรรมการและผู้บริหารข้างต้น แต่ได้รับหนังสือแจ้งการลาออกจากตาแหน่งของนายพิชญ์ โพธารามิก ซึ่งแจ้งว่ายังไม่ได้รับทราบในรายละเอียดจาก ก.ล.ต. ในเรื่องดังกล่าวแต่เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี จึงขอลาออกจากตำแหน่งข้างต้นโดยให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างจัดประชุมคณะกรรมการเป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งแทนนายพิชญ์ โพธารามิก

ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการดาเนินการตามแผนธุรกิจที่วางไว้แต่อย่างใด

ด้านบริษัท โมโน เทคโนโลยี (MONO) แจ้งว่า พิชญ์ โพธารามิก ได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการใน MONO จากเหตุผลดังกล่าวเช่นกัน

อ่านประกอบ

ก.ล.ต.ปรับ “พิชญ์ โพธารามิก” 59 ลบ. อินไซด์หุ้น JTS ปี 59