กรุงเทพประกันภัย คว้ารางวัล Thailand Top Company Awards 2 ปีซ้อน

กรุงเทพประกันภัยยืนหนึ่งสุดยอดผู้นำในธุรกิจประกันวินาศภัยคว้ารางวัล Thailand Top Company Awards ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI รับรางวัลอันทรงเกียรติ Thailand Top Company Awards ประเภทอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย ซึ่งได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากงานมอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2024 ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ น.ส.ปวีณา จูชวน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของกรุงเทพประกันภัยในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นและยอดเยี่ยมตลอดจนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและนวัตกรรมการบริการที่เข้าถึงตรงใจลูกค้าและคู่ค้า อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลควบคู่กับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

งานดังกล่าว จัดโดยนิตยสาร Business+ ในเครือบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อยกย่ององค์กรที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมและมีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน