7 กองทุนสุดเจ๋ง “MFC” คว้า 2 รางวัลบลจ.ยอดเยี่ยมหุ้นในปท.-กองหุ้นบิ๊กแคป

HoonSmart.com>> “มอร์นิ่งสตาร์ อวอร์ด 2019” แจกรางวัลกองทุนยอดเยี่ยม 7 รางวัล MFC คว้ากองทุนหุ้นขนาดใหญ่ พ่วงรางวัลใหญ่ บลจ.ยอดเยี่ยมกองทุนหุ้นในประเทศ ด้านบลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คว้าบลจ.ยอดเยี่ยมกองทุนตราสารหนี้ในประเทศติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ฟาก “กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ” บลจ.ธนชาต สุดยอดคว้ารางวัลกองทุน RMF ประเภทตราสารหนี้ ติดต่อกันปีที่ 6 ด้านบลจ.วรรณ “กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล” รับรางวัลกองทุนตราสารหนี้ระยะกลางถึงยาวยอดเยี่ยมต่อเนื่องปีที่ 2

เดนนิส ลิม (ที 2 จากขวา)กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี นำทีมผู้จัดการกองทุนรับรางวัล

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.2562 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ช (ประเทศไทย) ผู้นำด้านการวิจัยการลงทุนอิสระ ประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัลมอร์นิ่งสตาร์ ไทยแลนด์ ฟันด์ อวอร์ด 2019 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 10 จำนวน 9 รางวัล โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เอ็มเอฟซี ได้รับรางวัลมากสุด 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยมประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศ และ รางวัลกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ จากกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 ซึ่งเป็นกองทุน 5 ดาว ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี เฉลี่ยอยู่ที่ 7.86% ต่อปีและมีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

ขณะที่บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ได้รับรางวัลบลจ.ยอดเยี่ยมกองทุนตราสารหนี้ในประเทศ ซึ่งติดต่อกันเป็นปีที่สอง

รางวัลกองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก ได้แก่ กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ บลจ.บัวหลวง เป็นกองทุน 3 ดาว โดยผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี เฉลี่ยอยู่ที่ 4.54% ต่อปี ขณะที่กองทุนเน้นลงทุนหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลสูงและสม่ำเสมอ มีธรรมาภิบาล รวมทั้งกองทุนมีความเสี่ยงต่ำสุดในกลุ่ม

รางวัลกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น ได้แก่ กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ ของบลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นกองทุน 5 ดาว ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี เฉลี่ยอยู่ที่ 2.46% ต่อปี โดยกองทุนมีการวิเคราะห์ คัดเลือกตราสารหนี้คุณภาพสูง มีการปรับพอร์ตได้เหมาะสมกับภาวะ ส่งผลให้กองทุนมีผลงานเฉลี่ยที่ดีตลอด 5 ปีที่ผ่านมา

ส่วน รางวัลกองทุนตราสารหนี้ระยะกลางและยาว ได้แก่ กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล ของบลจ.วรรณ ซึ่งเป็นกองทุน 5 ดาว ได้รับรางวัลเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี เฉลี่ยอยู่ที่ 2.96% ต่อปี ถือเป็นกองทุนที่มีผลงานโดดเด่น

รางวัลกองทุนหุ้นระยะยาวยอดเยี่ยม ได้แก่ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว ของบลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นกองทุน 5 ดาวได้รับรางวัลเป็นครั้งแรก โดยมีผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี เฉลี่ยอยู่ที่ 7.63% ต่อปี ซึ่งผู้จัดการกองทุนเน้นลงทุนในหุ้นที่มีพื้นฐานดี มีกระแสเงินสดและคำนึงถึงปัจจัยเศรษฐกิจ ส่งผลต่อกลยุทธ์การลงทุน

รางวัลกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทตราสารแห่งทุน ได้แก่ กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A ของบลจ.ทิสโก้ ซึ่งกองทุนได่รับรางวัลเป็นครั้งแรกเช่นกัน โดยกองทุนมี 4 ดาว ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี เฉลี่ยอยู่ที่ 7.16% ต่อปี โดยผู้จัดการกองทุนมีประสบการณ์และมีความเี่ยวชาญ โดยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนได้ตามภาวะตลาดที่เหมาะสม

น.ส.ภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) และธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการอำนวยการ (2 จากขวา) บลจ.ทิสโก้ รับมอบรางวัล จาก Mr. Wing Chan Director of Manager Research Practice, EMEA & Asia for Morningstar Investment Management Asia Limited (หนึ่งจากซ้าย) และรินใจ ชาครพิพัฒน์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1 จากขวา)

รางวัลกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทตราสารแห่งหนี้ ได้แก่ กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ของบลจ.ธนชาต ซึ่งเป็นกองทุน 5 ดาว ได้รับรางวัลเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน โดยผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี เฉลี่ยอยู่ที่ 2.68% ต่อปี สามารถรักษามาตรฐานได้ดี โดยผู้จัดการกองทุนเชื่อมั่นในหลักการและพื้นฐาน สอดคล้องการลงทุน อีกทั้งผู้จัดการกองทุนมีประสบการณ์ยาวนาน

สำหรับการจัดงานมอร์นิ่งสตาร์ ไทยแลนด์ ฟันด์ อวอร์ด จัดขึ้นเพื่อช่วยนักลงทุนเลือกกองทุนที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับนักลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับของกองทุนในกลุ่มเดียวกันในปี 2018 และในระยะยาว มอร์นิ่งสตาร์จะคัดเลือกผู้ชนะโดยใช้ระเบียบวิธีเชิงปริมาณร่วมกับวิธีเชิงคุณภาพที่จะพิจารณาผลการดำเนินงานระยะ 1, 3, 5 ปีของกองทุนที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกทั้งหมด โดยใช้ผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง (Morningstar Risk) ที่พิจารณาในส่วนของความผันผวนที่เป็นลบมากกว่าความผันผวนที่เป็นบวก

“คุณลักษณะสำหรับผู้ชนะในปีนี้คือความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมเทียบกับกองทุนในกลุ่มเดียวกันในช่วง 3 และ 5 ปี ในขณะที่ช่วยป้องกันนักลงทุนจากผลขาดทุนในสภาวะตลาดผันผวนเมื่อปี 2018” Wing Chan, Morningstar’s Director of Manager Research Practice, EMEA & Asia กล่าว “กองทุนเหล่านี้ได้แสดงถึงความสามารถได้การสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในระยะยาวโดยปราศจากความเสี่ยงที่มากเกินควรเราเชื่อว่าการใช้ความอดทนและมุมมองในระยะยาวในการลงทุนจะช่วยให้นักลงทุนบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้”บริษัท มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ช ระบุ

“การลงทุนไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างโอกาส หากแต่นักลงทุนต้องมีความรับผิดชอบในการลงทุนเช่นกันในหลายปีที่ผ่านมาเราขยายธุรกิจไปในตลาดทั่วโลกที่ซึ่งนักลงทุนนั้นต้องการความเห็นจากหน่วยงานอิสระที่เชื่อถือได้” Nick Cheung, Chief Executive Officer for Morningstar in Asia กล่าว

อ่านประกอบ

บลจ.ธนชาตปลื้ม T-NFRMF คว้ากองทุนยอดเยี่ยมปีที่ 6 มอร์นิ่งสตาร์

BSIRIRMF คว้ากองหุ้นไซส์กลาง-เล็กยอดเยี่ยมมอร์นิ่งสตาร์ 2019

“แมนูไลฟ์” MS-CORE LTF คว้ากองทุนหุ้นระยะยาวยอดเยี่ยมปี 62