“แมนูไลฟ์” MS-CORE LTF คว้ากองทุนหุ้นระยะยาวยอดเยี่ยมปี 62

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด “บลจ.แมนูไลฟ์” นำโดยไมเคิล รีด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วย จินตนา เมฆินทรางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารทุน (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมถ่ายภาพกับ Mr. Wing Chan, Director of Manager Research Practice, EMEA & Asia of Morningstar Investment Management Limited (ที่ 1 จากซ้าย) และ ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย (ที่ 1 จากขวา) ในโอกาสที่ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว (MS-CORE LTF) ได้รับเลือกเป็น กองทุนยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนหุ้นระยะยาว ประจำปี 2562 (Long Term Equity Fund) ในงาน Morningstar Thailand Fund Awards 2019 ซึ่งจัดโดยบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด ณ หอประชุม ศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562