10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2566

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

กองทุน LTF_Sep. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-SMELTF-T2.246.9414.8810.02
2ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TDSLTF-B-0.095.7916.444.38
3ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TDSLTF-A-0.355.2315.823.82
4แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-GLTF-T-2.571.9911.95.11
5อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว 70/30ABLTF 70/30-1.271.404.52-2.04
6เอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาวMIFLTF-2.151.268.76-2.62
7พรินซิเพิล หุ้นระยะยาว TPRINCIPAL LTF-T-2.260.9011.320.16
8พรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล TPRINCIPAL 70LTFD-T-1.520.787.820.21
9แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมูลค่าLHACTLTF-A-3.110.6613.582.73
10แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลLHACTLTF-D-3.110.6513.562.72

RMF - Quity_Sep. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1เคเคพี EXPANDED TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ - HEDGEDKKP TECH RMF-H10.4430.98----
2ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพTTECHRMF-P10.5230.35----
3ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTTECHRMF-A10.5230.35----
4ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBRMNDQ(A)9.3827.84----
5ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMJAPAN(A)11.3925.74----
6ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMJP14.0324.1011.556.27
7ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพTJPRMF13.5223.7810.625.87
8ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพTMBJERMF12.9322.3910.255.50
9กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFEURORMF-4.5622.131.993.55
10บัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพB-INNOTECHRMF4.9419.7311.14--

RMF - Allocation_Sep. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGWP-0.194.59-4.66-1.07
2แอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-MRF1.004.0313.092.04
3เค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพKGARMF-1.693.86-0.961.61
4บีแคป โกลบอล ทาร์เก็ต เดท 2050 เพื่อการเลี้ยงชีพBCAP-2050 RMF0.323.50----
5พรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพPRINCIPAL AARMF-1.803.505.130.23
6ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพUOBGARMF-2.313.24-1.381.29
7ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGW-0.513.22-5.39-1.64
8บัวหลวงบีแมพส์ 100 เพื่อการเลี้ยงชีพBMAPS100RMF-0.223.12----
9บีแคป โกลบอล ทาร์เก็ต เดท 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพBCAP-2040 RMF0.183.04----
10บีแคป โกลบอล ทาร์เก็ต เดท 2030 เพื่อการเลี้ยงชีพBCAP-2030 RMF0.002.33----

RMF - Fixed Income_Sep. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKFSINCRMF-1.382.18-1.450.19
2เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFIRMF0.222.171.061.47
3เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF0.272.042.002.27
4ทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพTMBBFRMF0.231.851.111.47
5ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพUGISRMF-1.451.83-1.540.26
6บัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพBFRMF-0.011.820.210.89
7ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBABRMF0.161.690.991.25
8ธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพT-NFRMF0.311.680.761.15
9กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFAFIXRMF0.111.660.98--
10ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน BTFIRMF-B0.121.600.340.95

RMF - Othe_Sep. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF0.666.873.3710.59
2ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGoldRMF-UH0.546.683.2110.57
3เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKGDRMF-6.956.31-2.317.15
4ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBGOLDHRMF-7.236.27-2.756.84
5เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพI-GOLDRMF-7.035.89-2.356.78
6กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKFGOLDRMF-7.225.42-3.705.75
7ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-HTGoldRMF-H-6.985.29-3.096.73
8ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - HUOBGRMF-H-7.365.29-3.506.17
9ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพTGOLDRMF-6.675.17-2.776.36
10ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGOLDSRMF-7.124.95-3.386.28

 

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2566

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2566

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2566

ขอบคุณข้อมูลจาก