10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2566

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Global Equity_Sep. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษPrincipal GOPP-X7.1528.59----
2พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดเพื่อการออมPRINCIPAL GOPP-SSF6.0125.85----
3พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มPRINCIPAL GOPP-C6.0025.85-8.31--
4พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าPRINCIPAL GOPP-A6.0025.85-8.313.20
5ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBPGF(SSFE)5.2621.41----
6ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBPGF(E)5.2621.39----
7ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBRMPGF(A)4.6820.52----
8ไทยพาณิชย์ Global Value Equity (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGVALUE(E)3.0120.27----
9ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)SCBPGF(SSF)4.7320.19----
10ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์SCBPGF4.7320.1915.1310.56

Asia Pacific ex-Japan Equity_Sep. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ยูโอบี สมาร์ท เอเชียUOBSA12.9916.766.063.86
2กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์KF-ORTFLEX-3.9016.360.095.98
3เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟKWI ASIAN SM6.2614.977.514.97
4เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKWI ASM RMF6.0114.926.794.32
5เค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุนK-ASIA-2.1410.127.161.12
6ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้TISCONA-7.867.65-6.73-3.32
7ไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBAXJ(E)-4.497.15----
8บัวหลวงหุ้นเอเชียB-ASIA-5.636.832.012.21
9บัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพB-ASIARMF-5.456.641.55--
10ไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดเพื่อการออม)SCBAXJ(SSF)-4.966.09----

Emerging Market Equity_Sep. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟKWI EE EURO19.5042.89-1.60-2.87
2เค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุนK-SEMQ-3.3913.18-5.75-2.16
3ทิสโก้ ละติน อเมริกาTISCOLAF6.8811.9610.84-1.78
4ดาโอ ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์DAOL-DEWORLD-7.8211.66----
5เอ็มเอฟซี อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตM-EM-4.1110.04----
6เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้K-GEMO-5.889.89-4.24-0.65
7ทีเอ็มบี Emerging Active EquityTMBEAE-3.718.57-6.76-7.28
8ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพTMBEAERMF-3.538.42-6.56-7.20
9กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้KF-LATAM11.306.1610.701.40
10แอสเซทพลัสบริคASP-BRIC-6.985.63-9.10-4.62

US Equity_Sep. 202

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBNDQ(SSFE)9.9429.31----
2ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBNDQ(E)9.9329.30----
3ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBNDQ(A)9.7828.95----
4ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBNDQ(P)9.7428.92----
5ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดเพื่อการออม)SCBNDQ(SSF)9.6628.66----
6บีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100BCAP-USND1009.6928.607.06--
7เคเคพี NDQ100 - HEDGED ชนิด FKKP NDQ100-H-F10.1328.47----
8เคเคพี NDQ100 - HEDGED ชนิดทั่วไปKKP NDQ100-H9.9528.07----
9เคเคพี NDQ100 - HEDGED ชนิดเพื่อการออมKKP NDQ100-H-SSF9.9528.07----
10เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่าK-USXNDQ-A(A)10.4828.017.47--

Europe Equity_Sep. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค ดัชนีหุ้นยุโรปK-EUX-1.8926.5212.066.76
2ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTISCOEU-A-2.3326.0810.605.71
3ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมTISCOEU-SSF-2.3326.08----
4กรุงศรียุโรปอิควิตี้KF-EUROPE-2.2125.142.573.92
5กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFEURORMF-4.5622.131.993.55
6ยูโร ไฮดิวิเดนด์EHD-2.2521.9111.624.98
7ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEUROPE(P)-5.6521.37----
8ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBEUROPE(SSFE)-5.6821.34----
9เอ็มเอฟซี คอนติเนนทัล ยูโรเปียน อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปMEURO-G-2.5920.36----
10ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออม)SCBEUROPE(SSF)-6.1820.04----

Japan Equity_Sep. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสนิปปอนโกรทASP-NGF25.7046.5928.2511.81
2ทหารไทย Japan Active EquityTMBJPNAE21.0130.9315.385.29
3ธนชาตเจแปน อิควิตี้T-JapanEQ20.6130.6115.314.91
4เค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-A ชนิดสะสมมูลค่าK-JPX-A(A)15.6727.2613.436.40
5ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBJAPAN(SSFE)12.1126.82----
6ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBJAPAN(P)12.1126.80----
7ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMJAPAN(A)11.3925.74----
8ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBNK225E14.8225.6613.00--
9ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออม)SCBJAPAN(SSF)11.5225.46----
10ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBJAPAN(A)11.5225.46----

China Equity_Sep. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่าUOBSGC6.7911.782.075.87
2ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBCE(SSFE)-2.742.97----
3ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBCEE-2.742.97-7.07--
4ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBCEP-3.162.10-7.86--
5ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดเพื่อการออม)SCBCE(SSF)-3.221.94----
6ไทยพาณิชย์หุ้นจีนSCBCE-3.221.94-8.00-7.32
7ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBCEHE-9.871.24-12.61--
8กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่าGC-2.300.80-11.02-2.43
9กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอASP-HSI-11.860.72-9.88 -8.80
10กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้TISCOCH-10.13 0.59-13.57-11.21

Global Health Care_Sep. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGHC-2.057.032.27 3.83
2ไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBGHCA-2.406.38----
3ไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์SCBGHC-2.416.351.733.26
4พรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น ชนิดสะสมมูลค่าPRINCIPAL GHEALTH-A0.125.93----
5เคเคพี โกลบอล เฮลธ์แคร์KKP GHC-2.365.691.702.51
6ธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์T-Healthcare-1.875.581.983.27
7ธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพT-HealthcareRMF-2.075.131.542.86
8เคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-HEALTHCARE-A-1.745.031.583.69
9เคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-HEALTHC RMF-1.834.681.333.30
10เอ็มเอฟซี เฮลธ์ อินโนเวชั่น ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพMHEALTHPVD-2.204.28----

Property - Indirect Global_Sep. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ โกลบอล รีทTGREIT-6.73-0.90-6.05
2ทิสโก้ เจแปน รีทTJREIT5.57-1.264.492.70
3แอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ASP-EUPROP-3.78-2.89-9.40-5.91
4ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBGPROPA-3.79-3.24----
5ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้SCBGPROP-3.79-3.29-3.48-3.08
6กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่าKFGPROP-A-8.55-3.40-3.11--
7กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลKFGPROP-D-8.55-3.40-3.11-0.34
8เค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่าK-GPROP-A(A)-6.48-3.82----
9เค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน ชนิดจ่ายเงินปันผลK-GPROP-A(D)-6.49-3.83-1.80-3.71
10เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพIREITPVD-8.96-4.01-7.44--

Global Allocation_Sep. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติงM-VI-2.9812.433.341.61
2เอไอเอ โกลบอล แอกเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์AIA-GAA-1.13 11.29----
3เค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพK2040RMF-0.8410.9----
4เค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพK2035RMF-0.8210.89----
5ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติUEMIF-A-2.318.99-4.46-2.33
6ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติUEMIF-N-2.318.99-4.46-2.31
7บีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท พลัสBCAP-GMA Plus-1.058.96 ----
8ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์นTMBGRR2.137.610.87-0.22
9กรุงไทย สตราทีจิค แอคทีฟ โกลบอล แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่าKT-SAGA-A-0.467.48-6.15--
10เอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนิดสะสมมูลค่าM-MULTI-A-1.15 7.11-0.61--

Commodities Precious Metals_Sep. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคเคพี โกลด์KKP GOLD-2.6510.68-2.075.99
2เคเคพี โกลด์ ชนิด FKKP GOLD-F-2.6510.68----
3ไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGOLDE0.907.654.29--
4ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGOLDH(SSFE)-6.887.29----
5ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGOLDHE-6.887.28-1.91--
6พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษPRINCIPAL iGOLD-X-6.837.25-2.31--
7ไทยพาณิชย์โกลด์SCBGOLD0.687.183.8311.39
8บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF0.666.873.3710.59
9พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม EPRINCIPAL iGOLD-E-6.956.84----
10ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBGOLDHP-7.086.82-2.33--

Commodities Energy_Sep. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์I-OIL24.4023.7240.77-3.98
2ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6TOIL620.1819.5438.97-10.16
3ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์TISCOOIL19.4413.4932.954.13
4เค ออยล์K-OIL19.3713.1032.22 4.02
5ไทยพาณิชย์ออยล์SCBOIL19.0912.6031.674.07
6แอสเซทพลัสออยล์ASP-OIL18.0211.9029.893.34
7กรุงศรี ออยล์KF-OIL17.4811.6130.893.35
8ทหารไทยออย์ฟันด์TMBOIL27.3911.0339.107.17
9เคแทม ออยล์ ฟันด์KT-OIL 26.7710.7837.856.71

Foreign Investment Miscellaneou_Sep. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1บีแคป โกลบอล ไพรเวท อิควิตี้ 22A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยBCAP-GPE22A UI9.9124.84----
2แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยASP-LEGACY-UI-1.8214.532.30
3ออล เอเชีย อีควิตี้ASIA-E5.338.94-0.610.14
4เคแทม ออล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่าKT-AASIA-A2.127.521.741.68
5วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์ONE-ACTIVE6/211.806.6324.750.43
6วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ 3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยONE-LS3-UI3.365.37----
7วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยONE-LS2-UI3.025.29----
8พรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลPRINCIPAL GCF-D4.105.2320.527.85
9ไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBGPA(A)1.144.76 ----
10วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยONE-LS-UI2.154.45----

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2566

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2566

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2566

ขอบคุณข้อมูลจาก