10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2566

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Equity Large Cap_Sep. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพTHDRMF2.248.0118.093.47
2ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมTISCOHD-SSF2.207.92----
3ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTISCOHD-A2.207.9218.704.01
4ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TDSLTF-B-0.095.7916.444.38
5ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TDSLTF-A-0.355.2315.823.82
6ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (N)TDSLTF-N-0.355.2315.84--
7ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้TISCODS-0.344.8216.244.01
8ไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBTHAICGP-3.763.599.41-0.33
9ธนชาตหุ้นปันผลT-DIV2.093.009.83-1.92
10ธนชาตหุ้นปันผล 2T-DIV22.072.959.83-1.88

Equity Small Mid Cap_Sep. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษASP-SME-SSFX2.277.0314.75--
2แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-SMELTF-T2.246.9414.8810.02
3แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาวชนิดไม่มีประโยชน์ทางภาษีASP-SMELTF-A2.246.9414.88--
4แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมASP-SME-SSF2.216.9014.69--
5แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ASP-SME1.456.3115.7210.72
6แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12ASP-T122.965.80----
7อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ - ชนิดสะสมมูลค่าABSM-2.602.1113.531.15
8บัวหลวงธนคมBTK1.331.8211.98-0.39
9อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็นABTED-2.191.467.93-3.31
10อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว 70/30ABLTF 70/30-1.271.404.52-2.04

Property Indirect_Sep. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี
1แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้LHTPROP-9.76-7.78-7.99
2แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพLHTPROPRMF-9.65-7.83-7.40
3แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ILHPROP-I-9.80-7.94-8.30
4แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์LHPROPINFRA-E-9.59-8.02-7.49
5แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผลLHPROPINFRA-D-9.59-8.07-7.59
6เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์M-PROPERTY-10.93-9.81-7.24
7เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์MPDIVUNIT-11.20-9.88-7.48
8เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการลงทุนMPDIVMF-11.20-9.88-7.48
9เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพMPDIVPVD-11.20-9.88--
10เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออมMPDIVSSF-11.23-9.91-7.49

Aggressive Allocation _Sep. 202

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เวลธ์พลัส อัลติเมทWP-ULTIMATE1.059.17----
2เค ฟิต แอลโลเคชั่น LK-FITL-1.507.77-3.54-2.31
3เค ฟิต แอลโลเคชั่น XLK-FITXL-1.727.73-3.76-1.8
4แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่าLHMSFL-A-0.067.1015.683.53
5แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติLHMSFL-R-0.067.1015.693.54
6แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผลLHMSFL-D-0.107.0415.653.51
7เอไอเอ คอมบายด์ แอกเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์AIA-IAA-2.246.68----
8ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586SCB2586-2.705.163.78-3.38
9เวลธ์พลัส สปีดอัพWP-SPEEDUP1.214.24----
10ไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ ชนิดสะสมมูลค่าSCBSPICYA-2.524.081.86--

Moderate Allocation_Sep. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เวลธ์พลัส สปาร์คWP-SPARK0.526.57----
2เอไอเอ คอมบายด์ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์AIA-IMA-1.525.38----
3เค ฟิต แอลโลเคชั่น MK-FITM-1.233.050.29-0.27
4บีแคป โกลบอล ทาร์เก็ต เดท 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพBCAP-2040 RMF0.183.04----
5บีแคป โกลบอล เวลท์ 75BCAP-GW750.082.901.24--
6บีแคป โกลบอล เวลท์ 75 เพื่อการออมBCAP-GW75 SSF0.012.810.98--
7ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576SCB2576-2.082.642.18-1.30
8อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ล แคปปิตอลABFC-1.562.544.97-1.45
9เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น ชนิดเพื่อการออมKKP SG-AA-SSF-3.432.510.49--
10เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น ชนิดทั่วไปKKP SG-AA-3.432.500.50-0.45

Conservative Allocation_Sep. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอไอเอ คอมบายด์ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์AIA-ICA-0.823.72----
2เอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออมMIPLUS-SSF-1.312.25----
3เอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปMIPLUS-G-1.312.256.54--
4เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light ชนิดทั่วไปKKP SG-AA Light-2.722.12-0.23--
5เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light ชนิดเพื่อการออมKKP SG-AA Light-SSF-2.722.12-0.23--
6อเบอร์ดีน แวลูABV-1.881.751.77-0.48
7ทหารไทย อินคัมพลัสTMBINCOME0.411.550.720.01
8เวลธ์พลัส ไลท์WP-LIGHT-0.311.37----
9เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Ultra LightKKP SG-AA Ultra Light-2.411.35-1.02--
10เค แพลน 2K-PLAN2-0.721.282.851.10

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2566

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2566

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2566

ขอบคุณข้อมูลจาก