TPL หุ้นโลจิสติกส์ที่แตกต่าง เติบโตสูง พร้อมเทรด 30 มิ.ย.นี้

HoonSmart.com>>TPL หุ้น High Growth เคาะราคาไอพีโอ 3.30 บาท/หุ้น เปิดจองซื้อวันที่ 22-23,26 มิ.ย. 66 ฤกษ์ดีเข้าเทรด mai 30 มิ.ย.นี้ ชูจุดเด่นโลจิสติกส์ประสบการณ์ 18 ปี ให้บริการที่แตกต่าง รับส่งของชิ้นใหญ่ หลายรูปทรง รับน้ำหนักถึง 100 กิโลกรัมพร้อมส่งถึงบ้าน ฝ่าฟันมาได้ทุกวิกฤติ กระจายฐานลูกค้า 3 กลุ่มใกล้เคียงกัน 30% เพื่อบริหารความเสี่ยง  มั่นใจรายได้เติบโต 15-20% ผลงานมีกำไรต่อเนื่องทุกปี  ระดมทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เปลี่ยนรถบรรทุกเป็นรถ EV ลดค่าใช้จ่ายพลังงาน นำไปลดค่าบริการคืนกำไรแก่ลูกค้า ดึงดูดให้มาใช้บริการระยะยาว

นายวรนันท์ ถาวรนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด  ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัท ไทยพาร์เซิล  หรือ TPL เปิดเผยว่า ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) หุ้นละ 3.30 บาท โดยจะเปิดให้จองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 22-23 และ 26 มิ.ย. 2566 และคาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ในวันที่ 30 มิ.ย.2566  หมวดธุรกิจบริการ

ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่เสนอขายไม่เกิน 120 ล้านหุ้นคิดเป็น 22.90% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยมีผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายอีก 3 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า , บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล  และบริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์

“ราคาขายที่ 3.30 บาทต่อหุ้น กำหนดจากหลายปัจจัย เทียบกับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจคล้ายคลึงกันในต่างประเทศ ภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาดหุ้น ซึ่งถือว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน TPL เป็นหุ้นจิ๋วแต่แจ๋ว Growth Stock ทำธุรกิจโลจิสติกส์ที่มีความน่าสนใจมาก เนื่องจากนำเงินที่ระดมทุนจากการขาย IPO ไปขยายการลงทุน ทั้งด้าน IT และเปลี่ยนรถบรรทุกเป็น EV เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและมีศักยภาพที่จะเติบโตในอนาคต รวมถึงผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจและมีประสบการณ์มาอย่างยาวนานกว่า 18 ปี”นายวรนันท์กล่าว

นายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ไทยพาร์เซิล กล่าวว่า หุ้น TPL เป็นหุ้นโลจิสติกส์ที่มีความแตกต่างจากผู้ประกอบการทั่วไป โดยได้จัดพอร์ตลูกค้าออกเป็นสามกลุ่มคือประเภท B2B B2C และ C2C ให้ความสัดส่วนใกล้เคียงกันประมาณ 30% เพื่อบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ และที่โดดเด่นคือมีบริการจัดส่งสินค้าทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่โดยเฉพาะของที่มีน้ำหนักมาก (Overweight) หรือของที่มีขนาดใหญ่ (Oversize) หรือมีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เป็นมาตรฐานทั่วไป (Odd size) ปัจจุบันบริษัทให้บริการจัดส่งสินค้าและสิ่งของประมาณ 350,000 – 600,000 ชิ้นต่อเดือน ขณะที่มีศักยภาพมากถึง 1 ล้านชิ้นต่อเดือน และสามารถให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าทั้งที่เป็นภาคธุรกิจและรายย่อย โดยมีจุดให้บริการ 129 แห่งทั่วประเทศทั้งในรูปแบบสาขาของบริษัทและแฟรนไชส์ของบริษัท

“บริษัทมีแผนที่จะลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสร้างศูนย์คัดแยกและกระจายสินค้าระดับภูมิภาค (Regional Hub) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกและกระจายสินค้า, การเพิ่มจุดให้บริการ (Drop Point) แก่ลูกค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการใช้บริการ และการลงทุนในยานพาหนะทั้งรถบรรทุก 10 ล้อ และ 6 ล้อ ซึ่งใช้สำหรับการขนส่งในเส้นทางระหว่างภูมิภาค (Line Haul) เป็นหลัก และรถกระบะ 4 ล้อ ซึ่งใช้สำหรับการกระจายสินค้าสู่ผู้รับปลายทาง เพื่อให้บริษัทมีกองยานพาหนะที่สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งยังมีแผนที่จะปรับกองยานพาหนะของบริษัทด้วยการนำรถบรรทุกซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้ามาใช้ภายในปี 2566 โดยเริ่มจากเส้นทางในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก”

นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพาร์เซิล  หรือ TPL กล่าวว่า เงินที่จะได้รับจากการระดมทุนครั้งนี้จะอยู่ที่ประมาณ 396 ล้านบาท จะนำเงินไปใช้ซื้อที่ดินและก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าและ/หรือจุดให้บริการ ซื้อยานพาหนะ สถานีชาร์จไฟและอุปกรณ์ต่างๆ ขณะเดียวกันจะมีการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงชำระหนี้คืนแก่สถาบันการเงิน โดยมีระยะเวลาการใช้เงินภายในปี 2566-2567

“บริษัทฯมั่นใจว่าจะสามารถเติบโตได้ปีละ 15-20%  ภายหลังจากการระดมทุนในครั้งนี้ ช่วยเพิ่มศักยภาพในการให้บริการจัดส่งสินค้าได้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น รวมทั้งมีความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงิน และเป็นที่ยอมรับของคู่ค้า ขณะเดียวกันทำให้บริษัทฯมีต้นทุนลดลง สนับสนุนความสามารถในการทำกำไรสูงขึ้น  ส่วนหนึ่งนำไปลดค่าบริการแก่ลูกค้า ผลักดันการเติบโตอย่างก้าวกระโดดพร้อมที่จะก้าวขึ้นสู่ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าขนาดใหญ่หลากหลายรูปทรงด้วยระบบ “Green logistics” รวมถึงมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต” นายภัทรลาภ กล่าว