TRITN เผยรายได้ปี 65 รวม 829 ลบ. โต 21% เดินหน้างานก่อสร้างตามแผน

HoonSmart.com>> “ไทรทัน โฮลดิ้ง” เผยรายได้รวม 829.08 ล้านบาท เติบโตขึ้น 21.22% งวดปี 65 กวาดมีรายได้จากธุรกิจก่อสร้าง 602.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.23% งานก่อสร้างในมือเดินหน้าตามแผน โครงการใหม่ทยอยเข้าสู่เฟสก่อสร้างในช่วงปลายปี 65

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง (TRITN) เปิดเผยผลการดำเนินงานปี 2565 มีรายได้รวม 829.08 ล้านบาท เติบโตขึ้น 21.22% โดยมีรายได้จากงานก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจหลักเติบโตได้ดี

สัญญา กาญจนวิทย์

นายสัญญา กาญจนวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บริษัทย่อยภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง (TRITN) เปิดเผยว่า ภาพรวมในปี 2565 งานก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้สำคัญให้กับบริษัทแม่มีรายได้ 602.82 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้น 12.23% สำหรับงวด 12 เดือนโดยโครงการในมืออยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงโครงการก่อสร้างที่ได้รับเข้ามาใหม่ก็เริ่มทยอยเข้าสู่เฟสก่อสร้างตามลำดับตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปีก่อนเช่นเดียวกัน

สำหรับปี 2566 นี้ บริษัทฯจะเดินงานก่อสร้างต่อตามแผนและคาดการณ์ว่าจะพร้อมดำเนินงานโครงการก่อสร้างขนาดกลางที่จะเข้ามาเพิ่มเติมช่วงต้นปี 2566 ได้ภายในไตรมาสที่สอง ซึ่งบริษัทได้เตรียมจัดสรรทรัพยากร เครื่องจักร และทีมงานไว้รองรับอย่างเหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกระบวนการก่อสร้างเมื่อเจ้าของงานพร้อมให้เข้าสู่หน้างาน บริษัทจึงมองว่าปี 2566 นี้จะเป็นปีที่รายได้จากงานก่อสร้างเติบโตขึ้นจากงานในมือที่ก่อสร้างอยู่และที่รอเข้าหน้างาน

นายสัญญา กล่าวเพิ่มเติมถึงแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2566 ว่า บริษัทมุ่งเน้นงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการวางท่อทั้งแบบการดันท่อ (Pipe jacking) และการวางท่อแนวนอน (HDD) ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบท่อส่งน้ำมันใต้ดิน ท่อส่งก๊าซใต้ดิน ท่อส่งน้ำใต้ดิน บริษัทมีความชำนาญทั้งวิธีการวางท่อแบบ Pipe Jacking หรือ วิธีการวางท่อแบบ “การดันท่อ” ซึ่งเหมาะสมกับงานที่ไม่สามารถขุดร่องลึกเพื่อวางท่อได้ อย่างเช่นการวางท่อผ่านทางรถ การวางท่อผ่านถนนหนทาง เพราะว่าด้วยวิธีการที่ไม่ต้องขุดร่องลึก ทำให้ไม่มีความจำเป็นจะต้องปิดผิวการจราจร และการวางท่อแบบ HDD ซึ่งเป็นการวางท่อแนวนอน ในพื้นดิน โดยใช้การเจาะผ่านใต้ดินตามแนวนอน ไม่ว่าจะเป็นการวางท่อลอดคลอง การวางท่อลอดถนน วิธีการติดตั้งแบบนี้จะไม่ทำให้ผิวดินในพื้นที่เสียหาย

นอกจากนี้บริษัทเริ่มขยายขอบเขตงานไปในงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและงานตกแต่งภายในอาคารชุด โดยในปีที่ผ่านบริษัทได้รับงานส่วนนี้เข้ามาสองงานซึ่งเป็นโครงการขนาดเล็ก ซึ่งงานก่อสร้างเป็นไปตามแผนและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่สองปีนี้ ส่วนโครงการขนาดใหญ่ซึ่งเป็นการวางท่อแบบ Pipe Jacking และการวางท่อแบบ HDD ซึ่งเป็นโครงการระยะยาวก็จะดำเนินการก่อสร้างไปตามแผนงานด้วยเช่นกัน จากปัจจัยเรื่องปริมาณงานในมือที่ บริษัทไทรทัน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น เซ็นสัญญาแล้ว คาดว่าส่วนงานก่อสร้างปีนี้จะเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ