DPAINT เปิดชื่อ “บลจ.บัวหลวง-UBS-บลจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์” ซื้อบิ๊กล็อต

HoonSmart.com>> “สีเดลต้า” เปิดชื่อ “นักลงทุนสถาบัน” เข้าซื้อหุ้นบิ๊กล็อตจาก “กลุ่มตั้งคาราวคุณ” ผู้ถือหุ้นใหญ่ 14.78% เผย “บลจ.บัวหลวง ซื้อสูงสุด 10.87% UBS Asset Management 2.39% และบลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 1.52% หวังเพิ่มฐานผู้ลงทุนสถาบัน ที่เข้าใจและเชื่อมั่นทิศทางการดำเนินงานในระยะยาวของบริษัท

บริษัท สีเดลต้า (DPAINT) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ว่า วันที่ 12 ต.ค.2565 จะมีการขายหุ้น DPAINT ผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ จำนวน 34 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 14.78% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มูลค่าประมาณ 326.40 ล้านบาท

รายการดังกล่าวเกิดจากการขายหุ้นโดย นายอรรถพล ตั้งคาราวคุณ จำนวน 15 ล้านหุ้น นางสาววาณุภัณฒ์ ตั้งคาราวคุณ จำนวน 5.5 ล้านหุ้น นายอาจณรงค์ ตั้งคารวคุณ จำนวน 11.5 ล้านหุ้น และนางวิไล ตั้งคารวคุณ จำนวน 2 ล้านหุ้น

สำหรับนักลงทุนที่เข้าซื้อหุ้น ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง จำนวน 25 ล้านหุ้น สัดส่วน 10.87% บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำนวน 3.50 ล้านหุ้น สัดส่วน 1.52% และ UBS Asset Management Co., Ltd จำนวน 5.50 ล้านหุ้น สัดส่วน 2.39%

การขายหุ้นของบริษัทในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อเสนอขายให้กับนักลงทุน บลจ. เพื่อเพิ่มฐานผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่มีความเข้าใจและเชื่อมั่นในทิศทางการดำเนินงานในระยะยาวของบริษัท

อ่านข่าว

‘ตั้งคารวคุณ’ ตัดขายหุ้นสีเดลต้า 14.78% ให้กองทุนไทย-ตปท.