10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2565

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Equity Large Cap_Sep 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล1AMSET50-ID-4.227.27-0.76--
2แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-GLTF-T-1.966.829.014.35
3แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีประโยชน์ทางภาษีASP-GLTF-A-1.966.82----
4หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพERMF-2.565.56-1.28-0.57
5ไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBLARGEE-2.585.15----
6วรรณ เซ็ท ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุนONE-SETHD-3.074.820.96--
7ไทยดรากอนTDF-2.534.680.080.00
8เกียรตินาคินKKF-2.694.52-0.10-0.14
9ไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio ชนิดสะสมมูลค่าSCBLARGEA-2.954.36----
10พรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษPRINCIPAL EEF-X-1.154.34----

Equity Small Mid Cap_Sep 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอKT-mai5.3326.6520.776.43
2ทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนTLMSEQ-3.5321.1824.9211.83
3ทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผลTLDIVEQ-D-5.1510.613.85--
4ทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผลTLDIVLTF-D-5.5210.134.00--
5ทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพTLDIVRMF-5.4510.103.91--
6ทาลิส หุ้นระยะยาวTLLTFEQ-7.589.054.171.46
7เคเคพี ดิวิเดนด์ อิควิตี้KKP DIVIDEND-1.408.817.53.58
8เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุนMIDSMALLMF-5.168.57----
9เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาวMIDSMALLLTF-5.168.5320.38--
10เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพM-MIDSMALL-PVD-5.028.52----

Property Indirect_Sep 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิลT-PropInfraFlex-5.07-5.70-11.69-0.51
2ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ลTTHREIT-5.93-5.85----
3ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพT-PropertyRMF-4.99-6.82-12.40-1.68
4ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์T-PROPERTY-5.09-7.00-13.29-1.64
5วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ONE-PROP-6.76-7.01-13.12-0.41
6เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์MPDIVUNIT-6.01-7.48----
7เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพMPDIVPVD-6.01-7.48----
8เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออมMPDIVSSF-6.01-7.48----
9เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการลงทุนMPDIVMF-6.02-7.49-13.02-0.31
10เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์M-Property-5.75-7.51-13.85-0.19

[table “AggressiveAllocation_Sep2022” not found /]

Moderate Allocation_Sep 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคดับบลิวไอ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKWI FLEX RMF-3.061.860.450.64
2ไทย บาลานซ์ฟันด์TBF-2.501.63-4.77-2.03
3ไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation ชนิดสะสมมูลค่าSCBRAAA-1.140.65-1.27--
4กาญจนอนันต์KAF-3.590.544.242.72
5อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ล แคปปิตอลABFC-0.760.27-1.84-0.96
6เคเคพี บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKKP BLRMF-5.16-0.01-0.76-0.49
7เค ไลฟ์สไตล์ 2530K-2530-3.63-0.162.721.72
8ไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ลSCBFLX-1.89-0.170.841.61
9ธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผลT-STSD-2.66-0.19-1.22-0.73
10ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาวTMBAALF-3.14-0.39-3.55-0.37

Conservative Allocation_Sep 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปMIPLUS-G-1.383.58----
2เอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพM-TWSUK RMF-2.090.392.70--
3วรรณ ดีไลท์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-DELIGHT-RA-0.650.15-1.14--
4วรรณ ดีไลท์ ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-DELIGHT-RD-0.650.14-1.15--
5ทหารไทย อินคัมพลัสTMBINCOME-0.26-0.23-1.55-0.19
6เค ไลฟ์สไตล์ 2500K-2500-1.42-0.251.481.33
7ธนชาตออพพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30T-Mixed7030-1.81-0.34-1.29-0.48
8อเบอร์ดีน แบบผสม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพABMI-MF PVD-0.86-0.37-1.00--
9เค ไลฟ์สไตล์ 2510K-2510-2.23-0.561.671.40
10ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้นTMBAASF-1.42-0.56-0.660.90

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2565

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2565

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2565

ขอบคุณข้อมูลจาก