10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2565

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Mid Long Term Bond_Sep 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อKTILF1.127.122.212.24
2เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF0.450.971.812.06
3เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด FKKP ACT FIXED-F0.200.701.57--
4กรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบันKTFIXPLUS-I0.860.591.341.67
5เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัมKKP ACT FIXED0.020.341.211.71
6เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออมKKP ACT FIXED-SSF0.020.34----
7พรินซิเพิล ตราสารหนี้PRINCIPAL FI-0.32-0.021.301.84
8พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษPRINCIPAL iFIXED-X-0.33-0.18----
9กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่มKFAFIX-C-0.52-0.32----
10พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพPRINCIPAL iFIXEDPVD-0.41-0.340.84--

Short Term Bond_Sep 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส ชนิดผู้ลงทุนพิเศษPRINCIPAL DPLUS-X0.348.95----
2พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มPRINCIPAL iDAILY-C3.633.811.621.60
3ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพUOBGBRMF0.131.000.991.28
4เคเคพี ตราสารหนี้พลัส ชนิด FKKP PLUS-F0.340.791.09--
5พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพGBRMF0.060.780.080.67
6แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-FRF0.190.731.371.35
7เค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพKPVDSF0.200.691.21--
8ดาโอ ฟิกซ์ อินคัมDAOL-INCOME0.310.620.90--
9แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดสะสมมูลค่าLHSTPLUS-A0.280.600.581.04
10แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัสASP-DPLUS0.300.590.961.29

Money Market_Sep 2022

ลำดับลำดับลำดับ6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคลTCMF-I0.250.470.67--
2เคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ หน่วยลงทุนชนิด F*KKP MP-F0.250.46----
3ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอยTCMFENJOY0.240.460.630.94
4ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปTCMF0.230.450.570.80
5ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปDAOL-MONEY-R0.210.410.53--
6ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพDAOL-MONYRMF0.190.41----
7แอล เอช ตลาดเงิน ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการLHMM-L0.220.39----
8ไทยพาณิชย์ ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส-ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์SCBTMFPLUS-E0.200.390.47--
9ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้นTISCOSTF0.190.390.410.65
10ไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชนิดพิเศษPVDTPP0.200.380.53--

Global Bond_Sep 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้นTUSFIX13.7811.747.152.99
2ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศSCBFST13.5211.507.903.67
3ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลียSCBAUD-1.410.615.28-1.08
4ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคลUFFF-I-0.38-1.35----
5ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์UFFF-0.52-1.61----
6แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-RASP-FFPLUSR-2.72-2.271.32-1.57
7แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-AASP-FFPLUSA-2.79-2.401.25-1.61
8ทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง Active Bond PlusTMB-T-ES-APlus-1.05-2.62----
9เค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยK-MBOND1.96-4.01----
10ไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์SCBGLOB-2.78-4.90-1.090.01

Emerging Market Bond_Sep 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี ไชน่า บอนด์MCBOND-1.07-7.72----
2ไทยพาณิชย์ Asian Fixed Income(ชนิดสะสมมูลค่า)SCBABOND(A)-6.23-7.81----
3เคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-CHINABOND-A-6.28-10.59----
4ตราสารหนี้เอเชียASIA-B-8.20-12.26-3.16-0.95
5เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผลADR-D-13.33-17.26-5.93-3.87
6ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่SCBEMBOND-12.12-20.56-5.75-2.36
7ทีเอ็มบี Asian BondTMBASIAB-10.53-20.77-6.81-3.55
8ทีเอ็มบี Emerging BondTMBEBF-17.06-24.00-7.89-4.44
9อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์AEOB-18.53-27.62-9.79-6.06
10เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์K-APB-17.11-28.34-8.83--

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2565

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2565

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2565

 

ขอบคุณข้อมูลจาก