10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2565

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

กองทุน LTF_Sep 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผลTLDIVLTF-D-5.5210.134.00--
2ทาลิส หุ้นระยะยาวTLLTFEQ-7.589.054.171.46
3เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาวMIDSMALLLTF-5.168.5320.38--
4แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-GLTF-T-1.966.829.014.35
5แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมูลค่าLHSTGLTF-A-4.283.992.13--
6แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลLHSTGLTF-D-4.283.982.13--
7เคเคพี หุ้นระยะยาวปันผลKKP LTFD-6.473.80-0.92-1.05
8แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล และสิทธิประโยชน์ทางภาษีLHSMARTLTF-D-6.563.757.095.76
9เคเคพี สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาวKKP SmartMV LTF-3.353.662.201.90
10แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมูลค่าLHACTLTF-A-4.353.516.254.93

RMF - Quity_Sep 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพTLDIVRMF-5.4510.103.91--
2บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพIN-RMF0.706.14-0.400.36
3หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพERMF-2.565.56-1.28-0.57
4ทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพTLEQRMF-10.425.343.030.68
5เคเคพี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKKP EQRMF-5.994.364.802.33
6แอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพASP-ERF-6.153.609.935.26
7บรรษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพCG-RMF-2.642.69-0.510.74
8ธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพT-SET50RMF-3.782.41----
9เอ็กซ์สปริงตรำสำรทุนเพื่อกำรเลี้ยงชีพX-EQRMF-2.762.34-1.90-1.31
10พรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพPRINCIPAL EQRMF-2.082.32-1.37-1.56

RMF - Allocation_Sep 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-MRF-2.937.784.442.53
2ทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพTLFLEXRMF-8.457.362.490.27
3ฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพPMIXRMF-2.173.03-0.58-1.89
4แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพLHFLRMF-5.852.943.222.41
5เคดับบลิวไอ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKWI FLEX RMF-3.061.860.450.64
6เอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพM-TWSUK RMF-2.090.392.7--
7กรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพRMF1-3.810.280.440.55
8ธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพT-NMIXRMF-3.840.23-2.60-0.93
9เอ็มเอฟซีคุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพM-CR0.100.050.190.36
10เคเคพี บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKKP BLRMF-5.16-0.01-0.76-0.49

RMF - Fixed Income_Sep 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพUOBGBRMF0.131.000.991.28
2เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF0.450.971.812.06
3พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพGBRMF0.060.780.080.67
4แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-FRF0.190.731.371.35
5ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพDAOL-MONYRMF0.190.41----
6เคเคพี ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพKKP MMRMF0.200.360.400.65
7ธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพT-NMRMF0.180.340.330.63
8พรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพPRINCIPAL PRMF0.170.320.180.30
9ตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพF-RMF0.080.300.180.73
10บัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพMM-RMF0.170.290.310.47

RMF - Othe_Sep 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF-2.156.209.846.45
2ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGOLDRMF-UH-1.826.089.936.56
3ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพTGOLDRMF-13.17-3.592.172.93
4วรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไปGOLD-RMF-A-11.24-3.683.472.87
5วรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดสำหรับรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพGOLD-RMF-P-11.24-3.68----
6เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพI-GOLDRMF-12.54-3.823.273.17
7เคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-GOLD RMF-12.21-3.963.093.45
8เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKGDRMF-13.86-4.332.963.54
9ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBGOLDHRMF-14.13-5.212.513.11
10ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-HTGOLDRMF-H-13.65-5.272.713.45

 

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2565

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2565

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2565

 

ขอบคุณข้อมูลจาก