10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2565

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Global Equity_Sep 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์นUGEAR4.728.225.51--
2ไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท รีเทิร์น ชนิดสะสมมูลค่าSCBGEARA4.217.824.33--
3ยูไนเต็ด อิควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์UESG-9.32-3.21----
4ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBPGFP-17.03-4.6715.76--
5ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์SCBPGF-17.44-5.6115.387.29
6ทหารไทย World Equity IndexTMBWDEQ-10.02-9.4411.687.30
7ttb smart port 5 go-gettertsp5-gogetter-7.78-11.10----
8พรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าPRINCIPAL GMV-A-14.69-12.30-1.22--
9เค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุนK-HIT-12.34-12.3811.65--
10เค โกลบอล อิควิตี้K-GLOBE-10.30-12.498.294.85

[table “AsiaPacificex-JapanEquity_Sep2022” not found /]

Emerging Market Equity_Sep 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้KF-LATAM-12.218.18-1.51-3.24
2ทิสโก้ ละติน อเมริกาTISCOLAF-19.81-3.49-6.56-6.82
3ทหารไทย Emerging Markets Equity IndexTMBEMEQ-11.81-21.452.64-1.59
4วรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้1AM-GEM-11.54-24.312.71-1.81
5กรุงศรีบริคสตาร์KF-BRIC-6.82-24.52-0.87-0.54
6ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตTISCOGEM-19.37-25.48-3.06-3.67
7กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้KF-EM-19.17-26.79-6.22-6.98
8เคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-EMEQ-A-20.85-30.30-5.73--
9อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ABGEM-17.40-31.63-0.01-2.86
10ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEMEQP-24.11-32.10-5.14--

US Equity_Sep 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยK-ART1.516.342.39--
2ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์TUSEQ-UH-10.27-7.1813.8610.05
3ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์TMBUSO-13.83-8.023.764.82
4ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์SCBDJI(E)-16.74-13.41----
5ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดเพื่อการออม)SCBDJI(SSF)-16.95-13.84----
6ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ ชนิดสะสมมูลค่าSCBDJI(A)-16.95-13.84----
7ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBDJI(P)-16.95-13.86----
8ทหารไทย US500 Equity IndexTMBUS500-19.45-15.376.907.14
9ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBS&P500P-20.60-15.567.69--
10ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBS&P500E-20.60-15.567.69--

Europe Equity_Sep 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ยูโร ไฮดิวิเดนด์EHD-11.48-11.051.090.73
2ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEUEQP-12.74-11.320.94--
3ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBEUEQE-12.74-11.322.56--
4ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรทTMBEG-12.17-11.384.303.70
5ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพTMBEGRMF-12.45-11.643.603.14
6ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMEU-12.86-11.891.732.03
7ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBEUEQA-13.17-12.20----
8ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปSCBEUEQ-13.18-12.271.652.46
9วรรณ ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ONE-EUROEQ-13.50-12.543.71--
10ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTEURMF-A-13.33-12.771.772.24

Japan Equity_Sep 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสนิปปอนโกรทASP-NGF-6.114.0810.144.89
2เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-JAPAN-A4.86-2.369.543.77
3เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผลKT-JAPAN-D4.85-2.379.623.81
4ธนชาตเจแปน อิควิตี้T-JapanEQ-1.29-4.965.24-0.31
5ทหารไทย Japan Active EquityTMBJPNAE-1.63-5.035.210.11
6เค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่นK-JPX-5.19-9.235.803.24
7แอล เอช เจแปน - E ชนิดจ่ายเงินปันผลLHJAPE-D-2.91-9.784.350.83
8แอล เอช เจแปน - E ชนิดสะสมมูลค่าLHJAPE-A-2.92-9.80----
9แอล เอช เจแปน - E ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์LHJAPE-E-2.92-9.80----
10เค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKJPRMF-3.84-10.345.022.40

China Equity_Sep 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทหารไทย China Equity IndexTMBCHEQ-3.72-14.366.113.48
2เค ดัชนีหุ้นจีนK-CHX-6.18-18.46-2.58-0.20
3ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBCEE-8.18-22.43-8.27--
4ไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMMLCA-5.28-22.57----
5ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่าUOBSGC-12.46-22.6511.072.33
6ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBCHAE-9.75-22.74-1.53----
7ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBCEP-8.57-23.07-8.94--
8ไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBMLCAA-5.22-23.10----
9ไทยพาณิชย์หุ้นจีนSCBCE-8.64-23.20-9.03-7.81
10ไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแชร์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMCHA-9.81-23.23----

Global Health Care_Sep 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่าKWI HCARE-A1.444.7413.566.85
2เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผลKWI HCARE-D1.394.6613.536.83
3กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผลKFHEALTH-D-0.28-0.1617.598.72
4กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่าKFHEALTH-A-0.28-0.1717.70--
5เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน UnhedgedK-GHEALTH(UH)-0.31-0.4417.9710.13
6ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTGHRMF-A-12.70-8.618.154.44
7ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพTGHRMF-P-12.70-8.61----
8เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKGHRMF-11.21-9.6710.317.07
9เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนK-GHEALTH-11.45-9.8910.417.16
10กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFHCARERMF-12.13-10.5910.174.56

Property - Indirect Global_Sep 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ เจแปน รีทTJREIT-2.14-5.82-2.824.88
2วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ สิงคโปร์ONEPROP-SG-12.57-12.14-6.61-2.85
3เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่าKWI APREIT-A-13.77-12.50-6.080.00
4เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติKWI APREIT-R-13.77-12.50-6.08-0.01
5ทิสโก้ เอเชียน รีทTAREIT-9.07-14.81-2.20--
6ดาโอ ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้DAOL-USREIT-24.69-18.92----
7ทิสโก้ ยูเอส รีทTUSREIT-25.21-20.08-3.560.51
8กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่าKFGPROP-A-24.35-20.62----
9กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลKFGPROP-D-24.35-20.63-3.581.01
10ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property FlexibleTMB-ES-APPF-16.68-21.80-9.84--

Global Allocation_Sep 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติBPLUS-2.85-6.75----
2บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติBPLUS-R-2.85-6.75----
3ไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio ชนิดสะสมมูลค่าSCBWIPA-3.13-6.88----
4ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัสSCBGPLUS-9.44-7.24-0.410.55
5เคแทม การันตี 90KT-G90-4.65-7.30----
6ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBGINA-9.55-7.65-0.6--
7ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติSCBGINR-9.55-7.65-0.60.33
8เค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่นK-GREAT-6.20-10.11-1.521.16
9ยูไนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออพพอร์ทูนิตี้ส์UGMAC-4.80-10.311.401.41
10เคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-GMO-A-4.92-10.441.151.40

Commodities Precious Metals_Sep 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGOLDE-1.767.4211.1--
2ไทยพาณิชย์โกลด์SCBGOLD-1.976.9510.797.12
3บัวหลวงโกลด์ฟันด์BGOLD-2.156.2810.146.65
4บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF-2.156.209.846.45
5กรุงศรีโกลด์KF-GOLD-2.316.119.506.11
6ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGOLDRMF-UH-1.826.089.936.56
7ธนชาตทองคำแท่ง-UHTGOLDBULLION-UH-2.045.779.976.73
8ฟิลลิป ทองคำPGOLD-2.385.188.915.52
9บีแคป โกลด์BCAP-GOLD-2.844.86----
10ทหารไทย โกลด์ ฟันด์TMBGOLD-3.244.0410.036.39

Commodities Energy_Sep 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์I-OIL-10.1524.66-2.47-1.05
2ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6TOIL6-11.5822.87-11.91-6.70
3ทิสโก้ ยูเอส ออยล์TUSOIL-12.3921.90-10.83-6.27
4ทหารไทยออย์ฟันด์TMBOIL-1.1321.4924.3513.04
5เคแทม ออยล์ ฟันด์KT-OIL-2.0619.2823.4612.53
6กรุงศรี ออยล์KF-OIL-11.749.6416.427.70
7ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์TISCOOIL-12.359.4615.669.64
8เค ออยล์K-OIL-13.269.3915.529.86
9ไทยพาณิชย์ออยล์SCBOIL-13.388.1315.4210.14
10แอสเซทพลัสออยล์ASP-OIL-13.607.6715.028.85

Foreign Investment Miscellaneou_Sep 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยK-GTPE20A-UI14.7525.67----
2เค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยK-GPE19A-UI0.6723.5817.53--
3ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้UOBSC-3.9820.7321.337.09
4พรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลPRINCIPAL GCF-D-10.5514.7315.467.55
5วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยONE-LS-UI8.1914.55----
6วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์ONE-ACTIVE6/2-8.0014.3910.794.67
7เค อะกริคัลเจอร์K-AGRI-8.104.957.600.28
8กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ตKF-GLS7.224.147.873.95
9ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัสSCBCOMP-16.322.9811.634.52
10เค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKEC6-AI0.382.46----

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2565

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2565

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2565

 

ขอบคุณข้อมูลจาก