10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2565

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Mid Long Term Bond_Aug 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อKTILF3.536.972.562.60
2เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF0.751.171.942.19
3เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด FKKP ACT FIXED-F0.600.921.74--
4กรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบันKTFIXPLUS-I1.250.661.581.83
5เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัมKKP ACT FIXED0.420.571.381.86
6เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออมKKP ACT FIXED-SSF0.420.57----
7พรินซิเพิล ตราสารหนี้PRINCIPAL FI-0.030.181.511.98
8พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษPRINCIPAL iFIXED-X0.040.14----
9กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่มKFAFIX-C0.020.05----
10กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางKFMTFI-0.03-0.111.021.42

Short Term Bond_Aug 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส ชนิดผู้ลงทุนพิเศษPRINCIPAL DPLUS-X7.518.94----
2ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพUOBGBRMF0.641.151.101.35
3พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพGBRMF0.621.040.230.78
4แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-FRF0.160.771.391.38
5เคเคพี ตราสารหนี้พลัส ชนิด FKKP PLUS-F0.320.761.11--
6เค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพKPVDSF0.260.741.26--
7วี ฟิกซ์ อินคัมWE-INCOME0.310.630.92--
8แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัสASP-DPLUS0.310.611.011.33
9เคเคพี ตราสารหนี้พลัสKKP PLUS0.230.570.901.11
10แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดสะสมมูลค่าLHSTPLUS-A0.300.570.611.06

Money Market_Aug 2022

ลำดับลำดับลำดับ6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มPRINCIPAL iDAILY-C3.633.811.641.61
2พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์PRINCIPAL iDAILY-E0.260.56----
3ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคลTCMF-I0.230.450.70--
4เคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ หน่วยลงทุนชนิด F*KKP MP-F0.240.45----
5ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปTCMF0.220.440.590.81
6ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอยTCMFENJOY0.220.440.660.95
7วี มันนี่ มาร์เก็ต ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปWE-MONEY-R0.200.400.55--
8วี มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพWE-MONYRMF0.180.39----
9ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้นTISCOSTF0.200.390.440.66
10ไทยพาณิชย์ ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส-ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์SCBTMFPLUS-E0.190.380.50--

Global Bond_Aug 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้นTUSFIX12.3613.135.912.35
2ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศSCBFST11.8313.016.663.04
3ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลียSCBAUD6.465.236.07-0.73
4แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-RASP-FFPLUSR0.130.592.36-0.97
5แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-AASP-FFPLUSA0.040.462.30-1.01
6ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคลUFFF-I-0.43-1.00----
7ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์UFFF-0.57-1.26----
8ทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง Active Bond PlusTMB-T-ES-APlus-0.05-1.40----
9เค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยK-MBOND15.23-1.61----
10ไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์SCBGLOB-1.81-2.74-0.530.39

Emerging Market Bond_Aug 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ Asian Fixed Income(ชนิดสะสมมูลค่า)SCBABOND(A)-5.07-6.16----
2เคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-CHINABOND-A-4.46-7.53----
3เอ็มเอฟซี ไชน่า บอนด์MCBOND-1.20-8.04----
4ตราสารหนี้เอเชียASIA-B-5.79-9.15-2.01-0.25
5เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผลADR-D-10.57-14.81-4.03-2.86
6ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่SCBEMBOND-8.95-16.52-4.08-1.21
7ทีเอ็มบี Asian BondTMBASIAB-8.87-19.46-5.68-2.79
8ทีเอ็มบี Emerging BondTMBEBF-11.01-19.78-5.95-3.10
9อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์AEOB-12.01-23.41-7.45-4.53
10เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์K-APB-13.03-24.74-6.70--

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2565

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2565

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2565

 

ขอบคุณข้อมูลจาก